موارد کاربرد UV برای ضدعفونی مایعات

UV برای ضدعفونی مایعات

-صنایع غذایی

-صنایع نوشابه سازی

-آب آشامیدنی

-آب فرایندی

-پرورش ماهی و میگو و دام و طیور

-فاضلاب شهری و صنعتی

-صنایع آرایشی و بهداشتی

-استخرهای شنا

-مدارهای بسته خنک کننده و سامانه های تهویه مطبوع

Food Inheritance-

Inheritance- soft drink

-B Beverage

-B Process

-Prvrsh Fish, shrimp and poultry

Municipal and industrial -Fazlab

Inheritance- Cosmetics

Swimming -Astkhrhay

-Mdarhay Closed cooling and air conditioning systems

Water treatment, water purification Hayzhnyk, Rvmyzy, Alkaline Water Purifier UV to disinfect the pool Shna, Mayat, UV UV UV Bhdashty, in cosmetics and industrial wastewater industries Shhry, Ghzayy, UV UV UV Sazy, the drinks industry Qarch, breeding in fish and Mygv, uses UV UV, the use of UV to disinfect fluids