استفاده از تکنولوژی اسمز معکوس در مرغداری ها و دامپروری ها

دستگاه تصفيه آب UV صنعتی

استفاده از تکنولوژی اسمز معکوس برای شیرین سازی ( کاهش TDS) و حذف یون های مضر و باکتری های موجود در آب امروزه در بسیاری از مرغداری ها و دامپروری ها جهت حصول آبی مناسب کاربرد دارد . کاهش بار میکروبی و یون های مضر آب مصرفی دام و طیور توسط فیلترهای دستگاه های آب شیرین کن سبب بهبود رشد سلامت آنها، افزایش شیردهی گاوها، کاهش آمار مرگ و میر دام و طیور، افزایش استحکام پوسته تخم مرغ و تولید بیشتر آن می شود.

دستگاه های آب شیرین کن شرکت با در نظر گرفتن نیاز روزافزون صنعت کشاورزی و دامپروری به آب با کیفیت مطلوب، کاملا مناسب برای تولید آب مصرفی در مرغداری ها و گاو داری ها می باشند. این دستگاه ها قابلیت تولید آب شیرین از 1 تا 100 متر مکعب در شبانه روز و ظرفیت های بیشتر بنا به نیاز مشتریان محترم را دارند.

جهت ضدعفونی و حذف آلاینده های زیستی از آب ژنراتورهای ازن و دستگاه های ضدعفونی کننده اشعه ماورای بنفش از جدیدترین روش های موجود در جهان می باشند که بدون بر جا گذاشتن هیچ گونه اثرات جانبی بسیار موثرند. شرکت به عنوان نماینده انحصاری ژنراتورهای ازنOZOMAX کانادا و دستگاه های UV ،  Wyckomarو R-Can کانادا با خدمات فتنی و مهندسی کامل در زمینه طراحی سیستم ها و پشتیبانی فنی آماده ارائه خدمات می باشد.

The use of reverse osmosis technology for desalination (reduce TDS) and removal of harmful bacteria in water and in many poultry farms to ensure proper water applications.
Desalination of suab pishro associated considering the growing needs of industry, agriculture and
Livestock water quality, perfectly suited for the production of drinking water in poultry and cattle are significant. These machines are capable of producing fresh water from 1 to 100 cubic meters per day and have increased capacity according to customer requirements.

To disinfect and remove pollutants from water, ozone generators and UV disinfection systems in the world are the newest methods that are effective without leaving any side effects. Development Corporation as the exclusive representative MAHAB makers of ozone generators in Canada and devices OZOMAX UV, Wyckomar and R-Can Canada Ftny and engineering services in the areas of system design and technical support ready to provide full service

Azn, generator water purifier ultraviolet radiation Bnfsh, technology Mkvs, osmosis water purifier water Snty, industrial ro, water purifier, industrial water systems Kn, Mshhd, suab pishro association Sazy, , Sweet Water Filters….