کاربرد سیستم های ضد عفونی ازن

سیستم ضد عفونی ازن

معرفی سیستم های ضدعفونی ازن

گاز ازن(O3) یکی از قوی ترین اکسید کننده های موجود در طبیعت به شمار می رود.

ازن عامل ضد میکروبی با طیف گسترده و قوی بوده که می تواند باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها، جلبک ها و کپک ها را در زمان بسیار کوتاهی به طور کامل از بین می برد. فرآیندی که ازن توسط آن میکروارگانیسم ها را از بین می برد به زوال سلول Cell) Lysing ) معروف است. در این فرایند ازن دیواره سلولی میکروارگانیم ها را شکسته و سیتوپلاسم باکتری را حل می کند. گاز ازن قدرت اکسید کنندگی بسیار بالایی دارد که این خاصیت آن را برای عملیات تصفیه آب و ضدعفونی کردن آن بسیار مناسب کرده است. خواص گاز ازن که آن را برای عملیات تصفیه آب و ضدعفونی مناسب کرده است به قرار زیر است :

 • از بین بردن باکتری ها و ویروس ها
 • از بین بردن جلبک ها و قارچ ها
 • از بین بردن بو و رنگ آب
 • اکسید کردن آهن و منگنز و تبدیل آنها به مواد رسوب دهنده و قابل فیلتر شدن
 • رسوب دهی فلزات سنگین
 • اکسید کردن ترکیبات آلی به فرمی که به آسانی لخته و یا به آب و دی اکسید کربن تبدیل شوند.

گاز ازن باقیمانده درآب که واکنس نداده و در زمان کوتاهی مجددا به اکسیژن تبدیل می شود و و بر خلاف کلر هیچگونه مواد مضر به جا نمی گذارد(کلر در آب ترکیبات تری هالومتان تولید می کند که بسیار سرطان زاست).

کاربردهای سیستم ازن ژنراتور

 • ·         ضدعفونی هوای سالن های پرورش دام و طیور
 • ·         تصفیه و ضدعفونی آب کشاورزیف دامپروری و پرورش ماهی
 • ·         ضدعفونی نگهداشتن انبارهای نگهداری غذای دام و طیور
 • ·         تصفیه و ضدعفونی آب کارخانه های آب معدنیف آب آشامیدنی، نوشابه، دوغ و انواع نوشیدنی ها
 • ·         تصفیه و ضدعفونی آب استخرهای شنا
 • ·         گندزدایی فاضلاب و پساب های صنعتی
 • ·         گندزدایی آب مصرفی صنایع شیمیایی، پتروشیمی، کاغذ سازی، نساجی، رنگبری و…
 • ·         گندزدایی آب مصرفی واحدهای پزشکی و آزمایشگاهی

ژنراتورهای ازن  OZOMAX کانادا در ظرفیت های مختلف از5 تا 40 گرم ازن در ساعت از طریق شرکت عمران سازان مهاب قابل تهیه می باشد.

Introduction of Ozone Disinfection Systems

Ozone (O3) is one of the most powerful oxidants available in nature is considered.

Ozone is a strong antimicrobial agent with broad spectrum which can be bacteria, fungi, viruses, algae and mold in a very short time to completely destroy. Ozone is generated by the process that destroys microorganisms on cell decline Cell) Lysing) is known. Ozone in the process of bacterial cell wall and cytoplasm broken Mykrvarganym to solve. Oxidizing power of ozone produced is very high
This makes it very suitable for the operation of water treatment and disinfection. Ozone gas properties that make it suitable for operation of water treatment and disinfection are as follows:

Destroy bacteria and viruses
Eliminate algae and fungi.
Eliminate the smell and color of water
Oxidize iron and manganese into the sediment and filter
Deposition of heavy metals
Oxidize organic compounds to form clots or easily converted to water and carbon dioxide.

The reaction of ozone residual water left in a short time be converted back into oxygen.
And unlike chlorine, does not fit any harmful substances (chlorine compounds in water will produce a carcinogenic THMs).

The system uses ozone generator

· Room air disinfection of poultry farming
· Kshavrzyf filtered and disinfected water for livestock and fish farming
· Disinfection of livestock and poultry keeping food storage warehouses
· Water treatment and water disinfection plants Mdnyf drinking water, soft drinks, yogurt, and a variety of beverages
· Water disinfectant in swimming pools
· Disinfection of sewage and industrial effluents
· Disinfection of drinking water for chemical, petrochemical, paper making, weaving, bleaching and …
· Disinfection of drinking water for medical and laboratory units

Ozone generators OZOMAX Canada in various capacities from 5 to 40 grams of ozone per hour, is available through the company MAHAB Civil maker

Shna, pools Baktryha, eliminate algae eliminate Ha, Hn, oxidizing gas properties Azn, deposition of metal oxide compounds Ly, Sngyn, Slvl, decline treat wastewater disinfection Azn, water, power, gas Knndgy, oxide