مزایا و معایب استفاده از کلر در تصفیه آب استخر

کلر در تصفیه آب استخر

روش های تصفیه و ضدعفونی آب استخراستفاده از کلر:

تصفیه استخر با استفاده از کلر مرسوم ترین روش می باشد، ماده فعال در این روش یون کلر می باشد.

مزایا:

  • ·         باقی ماندن یون فعال کلر در آب و ضدعفونی نگه داشتن استخر
  • ·         ارزان بودن
  • ·         سادگی در استفاده

معایب :

  • ·         برخی از میکروارگانیسم ها به وسیله یون کلر از بین نمی رود و در آب باقی می مانند
  • ·         ایجاد تری هالومتان  که موادی سمی و سرطانزا هستند
  • ·         ایجاد حساسیت های پوستی و سوزش و خارش در سطح پوست
  • ·         انتقال برخی بیماری های انگلی و ویروسی
  • ·         سوزش چشم ها
  • ·         آسیب رساندن به دندان
  • ·         متصاعد شدن بوی نامطبوع کلر از سطح استخر و جکوزی

Methods of water purification and disinfection of chlorine Astkhrastfadh:

The most common way is by the use of chlorinated swimming pool water treatment, chloride is the active ingredient in this way.

Benefits:

· Active chlorine ions remain in the water and keep the pool disinfected
· Low cost
· Easy to use

Disadvantages:

Some microorganisms are destroyed by chlorine ions in the water will not remain
· Create trihalomethanes, which are toxic and carcinogenic substances
· On the skin, causing skin sensitivity and irritation and itching.
· Transmission of viral and parasitic diseases
· Burning eyes
· Damage to Teeth
· Source of unpleasant odor of chlorine from the pool and Jacuzzi area

Advantages and disadvantages of using chlorine in pool water treatment

Dndan, harming the disease Angly, Klr, Halvmtan, more refined sensibilities Pvsty, Astkhr, Ha, methods for water disinfection keep eye irritation Astkhr, Astkhr, active chlorine ions in the water