مزایا و معایب استفاده از ازون در تصفیه آب استخر

ازون زن برای تصفیه آب استخر

استفاده از ازن :

ازن از اکسیژن تولید می شود. تبدیل اکسیژن به ازن با استفاده از انرژی الکتریکی در ازن ژنراتور اتفاق می افتد. این پروسه در ازن ژنراتورهای تخلیه هاله ای corona Discharge که متداول ترین نوع است بر اثر تخلیه قوس الکتریکی مانند رعد و برق ولی بدون صدا با راندمان بالایی انجام می گیرد. در این روش از ازن به عنوان ضدعفونی کننده اصلی استفاده می شود.

مزایا :

·         ازن با قدرت بسیار زیاد در زمانی بسیار کم آب را به طور کامل ضدعفونی می کند

·         بین بردن میکروارگانیسم های مقاوم در برابر کلر

·         ازن هیچ باقیمانده ای در آب به جا نمی گذارد

·         بو و مزه بد آب را از بین می برد

·         ازن پس از ضدعفونی آب به اکسیژن تجزیه می شود و بالا رفتن سطح اکسیژن آب بسیار برای  شناگران مطبوع است

·         جلوگیری از تولید تری هالومتان ها  که ترکیباتی سمی و سرطانزا هستند

·         شفافیت بسیار بالای آب

·         نصب و عملکرد آسان و فضای مورد نیاز بسیار کم

·         ازن مواد آلی را منعقد می کند بنابراین فیلترهای شنی قادر به حذف مواد کلوئیدی ریز می باشند

·         توانایی بالا در کنترل فرایند ضدعفونی

معایب :

·         به جا نگذاشتن یون فعال در آب

The use of ozone:

Ozone is produced from oxygen. Convert oxygen into ozone occurs with the use of electrical energy in the ozone generator. The process of unloading zone corona Discharge Ozone Generators are the most common types of arc discharge like lightning, but no sound with high efficiency is carried out. It uses ozone as the primary disinfectant used.

Benefits:

· Ozone with immense power at a time when very little water is completely disinfected
· Eliminate chlorine-resistant microorganisms
· Any residual ozone in the water does not fit
· Eliminates odor and taste of water
· Ozone disinfection after water is decomposed into oxygen and water oxygen level for air swimmer
· Prevent the formation of trihalomethanes, which are toxic and carcinogenic compounds
· Clarity of water
· Easy to install and require very little space
· Ozone organic materials and therefore conclude sand filters are able to remove fine colloidal material
· Ability to control the sterilization process

Disadvantages:

· Since leaving the active ions in water