استفاده از نمک‌زدایی حرارتی در نمک زدایی

نمک‌زدایی حرارتی

نمک‌زدایی حرارتی (Thermal Desalination)

آب شیرین‌کن حرارتی روشی برای تمیز کردن آب است که می‌تواند از طریق فرآیندهای بسیار متفاوتی انجام گردد، و شامل حذف نمک و دیگر آلاینده‌ها می‌باشد. کل نمک‌زدایی حرارتی عبارت است از فرآیند گرم کردن محلول آبی و جمع‌آوری آب خالص، هنگامی‌که بخار سرد می‌شود و چگالش رخ می‌دهد. دو روش نمک‌زدایی از آب که اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از:

تقطیر سریع چندمرحله‌ای  (Multistage Flash Distillation)

تقطیر سریع چند مرحله‌ای وقتی رخ می‌دهد که آب گرم‌ تولیدشده چند بار دیگر گرم شود، فشار در هر مرتبه عملیاتی نیز نسبت به مرتبه قبل کمتر می‌باشد. دستگاه‌های تقطیر سریع چند مرحله‌ای در کنار نیروگاه‌های برق ساخته می‌شوند تا از گرمای هدر رفته استفاده کنند. این دستگاه نسبت به دستگاه‌های اسمز معکوس نیاز به انرژی بسیار کمتری دارد. چند نیروگاه بزرگ در عربستان سعودی از روش تقطیر سریع چندمرحله‌ای استفاده می‌کنند، گزارش شده است که تولید آنها در حدود 85٪ از کل آب شیرین است، هر چند که تعداد دستگاه‌های اسمز معکوس از دستگاه‌های تقطیر سریع چند مرحله‌ای بیشتر می‌باشد. اشکال اصلی تقطیر سریع چند مرحله‌ای، نیاز به مصرف زیاد‌تر آب نمک نسبت به روش اسمز معکوس، و نیز هزینه‌های سرمایه‌گذاری و نگهداری است که به‌طور قابل ملاحظه‌ای زیاد می‌باشد.

تقطیر با تأثیر چندگانه (Multi Effect Distillation)

تقطیر با تأثیر چندگانه، فرآیندی ساده شبیه به تقطیر سریع چند مرحله‌ای است. محلول آب نمک گرم می‌شود و آب خالص تولید شده به محفظه‌ی بعدی جریان می‌یابد. انرژی گرمایی حمل شده با تولید بخار بیشتر دوباره برای جوشاندن مورد استفاده قرار می‌گیرد. اشکال اصلی این است که فقط در آب شیرین‌کن‌های با اندازه کوچک‌تر می‌توان از آنها به‌صورت بهینه استفاده کرد. مقدار هزینه‌ها برای تأسیسات بزرگ، بسیار زیاد می‌باشد.

Thermal desalination (Thermal Desalination)

Shyrynkn water cleaners, water heating, which can be done through many different processes, including the removal of salt and other contaminants. Thermal desalination is the process of heating the aqueous solution and pure water collected when the steam is cooled and condensation occurs. Water desalination methods often used include:

Rapid distillation stage (Multistage Flash Distillation)

Fast multi-stage distillation occurs when hot water is heated produced a few more times, each time the operating pressure is lower compared to pre-order. Fast multi-stage distillation plants are built next to the power station waste heat use. This system requires much less energy than reverse osmosis system is.. The main drawback of fast multi-stage distillation, reverse osmosis need to consume more water than salt, as well as investment and maintenance costs, which is considerably high.

Multiple effect distillation (Multi Effect Distillation)

Multiple effect distillation, multi-stage process is quick, simple, similar to distillation. Warm salt water solution and pure water produced flows into the next chamber. More heat energy is transferred to the steam generator is used to boil again. The main drawback is that only smaller sized Shyrynknhay water can be used as optimal. Cost value for large installations, is very high.