ماده رسوبزا جهت استفاده در سیستمهای حرارتی و برودتی

ضدرسوب

کاملا واضح است که رسوب گرفتگی می تواند باعث افت انتقال حرارت، کاهش عمر مفید سیستم، عدم سرویس دهی اجزاء و گاهی تعطیلی واحد تولیدی گردد که در نهایت، کاهش تولید محصول را به همراه می آورد.

قابل توجه است که رسوبات  متخلخل می توانند همانند رسوبات توپر و محکم و حتی بیش از آنها ضریب هدایت  حرارتی را کاهش دهند و این بدین مفهوم است که برای ثابت نگه داشتن دمای آب یک سیستم، می بایستی حرارت بیشتری به آن داد و هر چه که رسوب گرفتگی افزایش یابد مقدار بیشتر و بیشتری حرارت مورد نیاز خواهد بود که در نهایت به شکستگی لوله ها منجر خواهد شد.

شرح محصول

ماده NC3 به طور ویژه جهت شستشو و زدودن کلیه رسوبات سیستمهایی که از جنس فلزات  نرم (روی، آلومینیوم، برنج، ورشو، مس)

ساخته شده اند،مورد استفاده قرار می گیرد.این ماده علاوه بر قابلیت خاصی که در جهت خاصی  پاکسازی رسوبات مزاحم دارد حاوی ماده ممانعت کننده شیمیایی برای جلوگیری از هر گونه اثرات جانبی  بر سیستمها می باشد.

مشخصات فیزیکی

شکل ظاهری: پودر بنفش رنگ

حلالیت: قابل انحلال در آب به میزان 20%

مقدار مصرف:

ضخامت رسوب و میزان حجم آبگیری سیستم ،مقدار مصرفی NC3 را متغیر می نمایند.

نکته:ماده NC3 دارای پایه اسیدی به همین جهت هر گونه تماس این ماده با پوست می تواند دارای مضراتی باشد.بنابراین در صورت پاشیده شدن محلول،محل مورد نظر را با آب شستشو دهید.

نوع بسته بندی

کیسه های مخصوص 25 کیلو گرمی

It is quite clear that the fouling of heat transfer decreases, reducing the useful life of the system, lack of service components, and sometimes the closure of production units, which ultimately reduces the production of brings.
It is noteworthy that the porous sediments are deposited as solid and strong, even more than they reduce the thermal conductivity This means that a system to keep the water temperature, the temperature must be more to it, and whatever the amount of fouling increases, more and more heat will be needed  Which ultimately will lead to breakage of pipes.
Product Description
NC3 material specifically for washing and remove all sediment systems of soft metals (zinc, aluminum, brass, Warsaw, copper) have been made, shall be used. This addition to the special ability to disturb sediments contain special cleaning of chemical inhibitors to prevent any adverse effects on the system.
Physical characteristics
Appearance: powder purple
Solubility: soluble in water 20%
Dosage:
Sediment thickness and volume of water, the variables are used in NC3.
Note: Article NC3 acid base has therefore any contact with the skin can contain contaminants. Therefore, if the material is sprayed solution, rinse with water to the desired location.
Type of packaging
Special bags of 25 kg

Boilers, industrial water softener, boiler performance, reduced heat transfer, fouling, sediments, solid and strong, wash and remove all deposits, broken pipes, sediment thickness, material NC3, the sedimentation, chemical inhibitors, cleaning deposits