ماده جلو گیری کننده از خوردگی برای فرآیندهای اسید شویی

رسوب

شرح محصول

پس از خاتمه عملیات رسوبزدائی توسط مواد اسیدی  pishro1 و pishro3  لازم است سیستم بطور کامل از مواد شستشو کننده عاری گردد، زیرا سطح فلزات نباید بمدت طولانی در تماس با اسید ها قرار گیرند.

این ماده دارای خاصیت قلیائی است و جهت پاک نمودن و خنثی سازی باقیمانده احتمالی اسید در داخل دیگ بخار و نیز ممانعت از خورندگی پیشنهاد می شود.

مشخصات فیزیکی

شکل ظاهری: مایع بی رنگ

حلالیت: قابل انحلال در آب به میزان 100%

مقدار و روش مصرف

ابتدا سیستم را بطور کامل با آب شستشو داده و سپس محلول  pishro5 غلظت 5% را به سیستم تزریق نمائید. در این مرحله توسط  پمپ مخصوص می توانید عمل سیر کوله را انجام دهید.بعد از آن حدود یک ساعت به محلول فرصت دهید و سپس کل سیستم را تخلیه نمائید و بار دیگر سیستم را توسط آب بطور کامل شستشو دهید

نکته

از تماس ماده pishro5 با پوست بدن و چشم بطور جدی خودداری فرمایید و در صورت آلودگی محل را با آب، کاملا شستشو دهید.

نوع بسته بندی

بشکه های پلاستیکی 70 – 35 –  25 کیلو گرمی

Product Description

After sediments by acidic substances pishro1 and pishro3 system is completely devoid of washing, since the metals should be longer in contact with acids.

This material is alkaline and to remove and neutralize acid residues inside the boiler and to prevent the corrosion potential is proposed.

Physical characteristics

Appearance: colorless liquid

Solubility: soluble in water to 100%

Amount and method of use

The system thoroughly rinsed with water and then dissolved in 5% concentration pishro5 your injection system. At this stage of the operation by a recirculating pump can do. After about an hour to allow the entire system to be drained solution and again with water, thoroughly wash system

Note

Avoid contact with skin and eyes pishro5 matter seriously and refrain if contaminated area with water, rinse thoroughly.

Type of packaging

Plastic barrels 70 – 35 – 25 km g

Water Tech Water treatment, industrial and semi-industrial water treatment system, chlorination, solubility, alkaline, neutralizing, cleaning injection system pishro1, pickling processes, capacity of dissolution, provision shall prevent corrosion, prevent corrosion, materials acid pishro1, washes the