آب شیرین کن های صنعتی

آب شیرین کن های صنعتی

به منظور پالایش  و تصفیه آب های صنعتی (لب شور و دریایی) سه روش جهت تولید و شیرین سازی آب  ( آب شیرین کن صنعتی) مورد استفاده قرار می گیرد)

دستگاه تصفیه آب صنعتی و آب شیرین کن صنعتی و نیمه صنعتی به روش اسمز معکوس و عملکرد ویژه آب شیرین کن های ( لب شور , دریایی ) جهت شیرین سازی اب های سطحی ، آب چاه ، آب دریا و با سفارشآب شیرین کن  و با توجه به هزینه های کم و بکارگیری سیستم  ازن و UV در تصفیه آب و ضد عفونی آب و فرایند آب شیرین کن و نیز ضد عفونی آب به وسیله کلرزنی  قابل ارایه به مشتریان محترم می باشد.

کاربرد سیستم های آب شیرین کن :

  • تهیه آب صنعتی جهت مصارف در بویلرها(دیگ های بخار) ،کولینگ تاورها و کلیه سیستمها حراراتی و برودتی
  • تهیه آب ( آب فوق خالص ) DM جهت مصارف دارویی و بیولوژیکی
  • شیرین سازی آب های شور و سنگین آشامیدن
  • تهیه آب مورد مصارف در صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی و نیروگاهها
  • تامین آب مناسب جهت تولید محصولات متنوع درصنایع غذایی ،نوشیدنی ،آرایشی بهداشتی ،الکترونیک..
  • تصفیه نهایی پساب های صنعتی
  • تامین و تولید آب مناسب جهت مصارف کشاورزی , گلخانه‌ای
  • تامین و تولید آب دستگاه های دیالیز بیمارستان

To refine and industrial water (brackish and marine) and three methods for producing fresh water (desalination industry) are used)
Industrial water treatment and desalination systems for industrial and semi-industrial reverse osmosis desalination and special functions (the brackish, marine) for desalination of surface water, well water, sea water desalination and given the Sfarshab low cost and use of ozone and UV water disinfection systems and process water desalination and water disinfection by chlorination can be offered to customers.
The use of desalination:
• Industrial water supply for use in boilers (boilers), heat and cooling systems, cooling towers and all
• water (ultra-pure water) DM and biological medicinal purposes
• desalination of brackish water and heavy drinking
• Providing water for use in oil, gas, petrochemical and power plants
• Water supply for a variety of industries producing food, beverages, cosmetics, electronics ..
• The final purification of industrial waste water
• water supply for agriculture, greenhouse
• water supply and hospital dialysis machines

alkawthar water treatment, reverse osmosis, water puri water, water supply and greenhouse production, final treatment of industrial wastewater, water (ultra-pure water) DM, industrial water supply, hospitals, dialysis machines, water production, desalination system , desalination of brackish water, water disinfection, desalination process, refining and industrial water treatment