شرکت نماینده فروش وخدمات پس از فروش انواع دیگهای بخار

انواع دیگهای بخار

نماینده فروش و خدمات پس از فروش انواع دیگهای بخار وآبگرم در شرکت (اولین وبزرگترین طراح وسازنده دیگهای بخار وآبگرم در ایران وخاورمیانه) درظرفیتهای مختلف از سایز 4400 پوندی تا 70000پوندی با فشارهای متفاوت حتی بخار سوپر هیت. انجام کلیه امورمربوط به دیگهای بخار صنعتی از خرید تا راه اندازی -تستهای سالیانه آلتراسونیک وهیدرواستاتیک با ارایه گواهی نامه یک ساله ونگهداری تا تامین قطعات و…..

تولید رله های دیجیتالی والکترونیکی SB125 & SM155 &MODOULATION

و توزیع پرشرهای کنترل فشاردیجیتالی تا 50 باربراساس سفارش مشتری به همراه فشارسنج دیجیتالی با صفحه بزرگ وکاملاً شفاف.

خدمات اجرائیBoiler

1- نصب و راه اندازی و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم شامل : ( تعویض – کوره – لوله- شبکه ) مطابق با استانداردهای کمپانی سازنده و تغییرسوخت مشعل

2- انجام سرویس – رسوبزدائی ، اسیدشویی و تستهای غیرمخرب سالیانه و ارائه گواهی وزارت کار جهت کلیه دیگهای بخار و آبگرم.

3- تهیه انواع شیرفلکه – لول کنترل – شیرهای فشار شکن ولوازم جانبی دیگهای بخار .

4- تهیه انواع دستگاههای تصفیه آب صنعتی و مواد شیمیائی رزین – دی اسکلر – و ….

5- لوازم مشعل و تابلو برق ولوازم الکتریکال.

 Sales Representative types of boilers Vabgrm after sales services in the suab pishro associated (Vabgrm appraisers factory designs and manufactures boilers in the Middle East) 4,400 pounds to 70,000 pounds Drzrfythay different sizes with different pressures even super heated steam. Do all the affairs related to industrial boilers buying has launched an annual -Tsthay UT Vhydrvastatyk presenting a certificate to one-year parts and maintenance …..

Digital products and electronic relays SB125 & SM155 & MODOULATION

And distributed control Prshrhay Fshardyjytaly to 50 Barbrasas customer with a digital manometer completely transparent to the big screen.

Practical Boiler Service

(1) Installation and repair of boilers and hot water included (replace – Grills – Lvlh- network) according to manufacturer standards and torch Tghyyrsvkht

2 out of service – cleaning, pickling and nondestructive tests annually, and Licensing Department for all boilers and spa.

3 Preparation of valve types – tight control – pressure valves for steam boilers appliances.

4-preparing machinery and industrial water treatment chemicals Resin – January Asklr – and ….

Electrical appliances appliances 5 burner or electrical panel

Bvylr, Bkhar, boiler performance boiler selling price Bkhar, Bkhar, boiler repair all types of boiler boiler boiler Babl, Bkhar, Btn, boiler boiler boiler for breeding Qarch, Frvsh, Brqy, boiler boiler boiler Brnj, hospitals Bvylr, steam boiler boiler boiler or Bvylr, prices for mushroom cultivation

.