دیگ بخار(boiler)

انواع بویلرهای آب گرم

boiler یا دیگ بخار ابزاری است به صورت یک مخزن که در آن آب یا سایر سیالات مانند روغن و… تبدیل به بخار شده و به بیرون منتقل می شوند، البته عبارت معادل انگلیسی دیگ بخار را steam pot نیز می گویند.

بخار خارج شده از دیگ بخار ممکن است در مصارف مختلفی مانند گرمایش و تولید برق در توربین های بخار به کار رود. استفاده از دیگ بخار در صنایع مختلف رایج است و کاربردهای بسیار زیاد دیگری نیز دارد. در دیگ بخار آب پس از خالص سازی و اکسیژن زدایی ، توسط پمپ به داخل بویلر هدایت می شود و با حرارتی که توسط مشعل به آب داده می شود به بخار تیدیل خواهد شد.

برخی از کاربردهای دیگ بخار که به آن steam boiler و steam pot هم می گویند در صنایعی مانند صنایع شیمیایی، یونولیت، صنایع غذایی، پتروشیمی،بتن سازی، نساجی، نفت، تولید قارچ و سایر صنایع کاربرد دارد. همچنین دیگ های بخار در خشک شویی ها، بیمارستان ها، سونای بخار، صنعت چرم سازی، نیروگاه ها و… به کار می روند.

Boiler means a vessel in which water or other liquids such as oil and evaporate the

And are carried out, but the equivalent English words, also known as steam pot boiler. Steam out of the boiler may be different uses such as heating and electricity generation steam turbines used. The boiler is common in many industries and many other applications as well.
After purification and deoxygenation of the water boiler, the boiler pump is driven by a torch to heat and water vapor are intended for the opposing will.

Some applications of boiler steam boiler and the steam pot also say that in such industries as chemical industry, Yonolit, food processing, petrochemical, concrete, construction, textile, petroleum, manufacturing and other industries are mushrooming. The boilers at the dry cleaners, hospitals, saunas, steam leather industry, power plants and so on.

Boiler company, boiler boiler, boiler, steam boiler, steam boiler, steam pot, deoxygenation, concrete building, out of steam turbines, steam boiler, steam sauna, power plants, petrochemical