کاربردفیلتر ممبران در تصفیه آب آشامیدنی

فیلتر ممبران

فیلترهای غشایی در برنامه های کاربردی فیلتراسیون استفاده می شود و توانایی این فیلتر در برابر مواد شیمیایی با سطح بالا و شدید مقاومت می کنند و آب آشامیدنی را با املاح لازم را در اختیار شما می گذارد فیلتر ممبران به عنوان یک جایگزین برای متحمل ترین روش برای تجزیه و

تحلیل میکروبیولوژیکی از نمونه های آب معرفی شده فرایند جداسازی غشائی بدون حرارت کار می کنند و در نتیجه انرژیکمتری نسبت به فرایند های معمولی جداسازی حرارتی نسبت به تقطیر،تصعید،یا تبلور مناسب تر و سریع تر است. این فرایند غشائی فیلتر ممبران با کمک فوق العاده میکروفیلتراسیون به حذف ذرات،کلوئید،و مولکولهای که در آب آشامیدنی است ضدعفونی می کند.

حذف مواد گل آلود از آب

از بین بردن میکروارگانسیم

به صرفه بودن هزینه های مصرفی آب آشامیدنی

مواد ضد عفونی کننده برای آب آشامیدنی

microbiological analysis of water samples presented membrane separation process work without heat, resulting in less energy than thermal separation process compared to conventional distillation, sublimation, or crystallization more convenient and faster. The filter membrane microfiltration membrane with extra help to remove particles, colloids, and molecules that provide drinking water disinfection.

Removal of muddy water

Eliminate microorganisms

The effectiveness of consumer spending drinking water

Disinfectant for drinking water

Pure water treatment Water, water purifier Iran- Nikotak, Mmbran, filter active carbon filter, Abbas desalination, desalination evaporative evaporative desalination, desalination Puricom, reverse osmosis water purifier, water purifier single filters, six-stage water purifier, please membrane cesium, agricultural water filter, water filter brashnikowii, sales membrane, membrane filters, membrane Filmtek membrane filters, membranes filmtek