دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف شش مرحله ای بدون پایه

1-مخزن 15 لیتری جهت ذخیره آب تصفیه شده

2-  دارای ابعاد35cm (طول) ، 20(عرض) ،40(ارتفاع)

3- پمپ های بدون صدا و لرزش و دارای شماره سریال جهت شناسایی

4-فشار اولیه مخزن : psi 6  – ماکزیمم فشار کاری : psi 50

5-قابلیت تولید 8 لیتر آب تصفیه شده در ساعت

6-دارای شیر چهار طرفه  برای قطع آب ورودی به سیستم در مواقعی که جریان آب قطع  می شود

7- دارای ترانس جهت تبدیل برق شهری به ولتاژ مورد نیاز پمپ

8- مخزن واتر سیف از جنس پلی پروپیلن، ضد زنگ و ضد فرورفتگی

9-عدم برخورد آب به فلز مخزن و تبادل حرارتی پایین با محیط

10-  دارای فیلتراسیون 6 مرحله ای

مرحله 1:جهت حذف گل ولای و سایر آلودگی های معلق

مرحله2:جهت حذف کلر،تری هالومتان ها وبیشتر مواد شیمیایی آلی

مرحله 3:جهت تکمیل عملکرد مرحله سوم

مرحله 4:جهت حدف املاح، ویروس ها، باکتری ها،نیترات،فلزات سنگین و …

مرحله 5:جهت بهبود طعم، بو ومزه آب

مرحله 6:جهت تنظیم PH و بهبود طعم و مزه آب

زمان تعویض فیلتر ها :فیلتر های مرحله 1 تا 3 در طول 4 تا 6 ماه باید تعویض گردد. چنانچه فیلتر های مراحل 1 تا 3 به موقع تعویض گردد فیلتر مرحله 4 معمولا هر 2 سال یکبار تعویض می گردد و فیلتر های مراحل 5  نیز هر یکسال باید تعویض گردد.

1. 15-liter tank for storing water
2 has dimensions of 35 cm (length) by 20 (width) by 40 (height)
3 pumps without noise and vibration and has a serial number to identify
4. The initial reservoir pressure: psi 6 – Maximum working pressure: psi 50
5. The production capacity of 8 liters of water per hour.
6-a four-way valve to stop water entering the system when the water flow stops
7. Trans voltage required to convert AC power to the pump
8. Saif water tank is made of polypropylene, stainless and anti-depression
9. Lack of water hitting the bottom of the metal tank and heat exchange with the environment
10 has a 6-stage filtration
Step 1: To remove mud and other contaminants suspended admiration
Step 2: To remove chlorine, THMs and most organic chemicals
Step 3: To complete the third phase
Step 4: To remove salts, viruses, bacteria, nitrates, heavy metals, etc.
Step 5: To improve the taste, odor, flavorful wines
Step 6: To adjust the PH and improve the taste of water

Time to change the filters, filters in step 1 to 3 4 to 6 months should be replaced. If steps 1 to 3 in time to replace the filter every 2 years to replace the filter stages 4 and 5 of each year, the filters should be replaced.

Rtek Water Purifier, Water Purifier Claire Aqua, Aqua Clean Water Purifier, improve the taste, odor, flavorful juice, adjust the PH, 8 liters of purified water, mineral delete, remove viruses, remove flower provinces, Trans, serial number for identification, the four-way valve, stainless and anti-depression, 15 liter tank, pump without noise and vibration