کاربرد فیلترهای غشائی در تصفیه آب آشامیدنی

فیلتر غشائی در تصفیه آب آشامیدنی
با استفاده از فیلترهای غشائی که باعث حذف بسیاری از آلاینده ها را از آب می شود غشاها به حذف کلر و بسیاری از رات آب را از بین می برد هر گالن از آب های فیلتر شده بسیاری از منابع معدنی طبیعی از جمله کلسیم،منیزیم، از آب حذف می شود که با استفاده از فیلترهای مینرال تمام املاح آب باز می گردد. مزایا فیلترهای غشائی در تصفیه آب آشامیدنی: 
از بین بردن گازهای مضر، فلزات سنگین، کلر، فلوراید، نیترات و دیگر مواد شیمیایی و حذف مواد جامد مانند : نمک از آب و باعث بهبود طعم و مزه و بو و ظاهر اب را بهتر می کند .از بین بردن آلودگی داخل لوله کشی آب می شود این دستگاه تصفیه آب باسیستمی ساده و اما پیشرفته است که فضای بسیار کمی را در فضای زیر سینک را می گیرد و تعویض فیلترهای این دستگاه به مدت طولانی کار کرده و بهترین فیلترها : فیلترکربن، الیافی، u v و ممبران که املاح آب را در فرایند تصفیه به خود آب باز می گرداند و در نهایت در شیر اصلی آب زلال و شفاف و دارای املاح معدنی آب خواهی داشت

Using membrane filters that remove many contaminants from water membranes to remove chlorine and eliminates most of the water particles per gallon of filtered water a lot of natural straw mine, including the calcium, magnesium, , the water is removed using mineral filters all the water is salt.
Advantages :
The elimination of harmful gases, heavy metals, chloride, fluoride, nitrate and other chemicals to remove solids such as salt water and improve water taste and smell better than usually argue decontaminated inside the tube Tap water is the water purifier Ba system simple but advanced very little space in the space under the sink and replace the filters of the device have worked a long time and the best filter carbon, fiber, u v and the membrane salts water purification process and finally returns to the water main valve will have clear water and mineral water.

Household water filter, household water purifier and industrial filter, soft water filter, filter membrane, Jumbo water treatment, water purification Jamiri, new water purification, water purification island, water purifier in Isfahan, handmade water purifier, purifier DeLonghi water, water filtration units of Damavand, Denver water purifier, water purifiers, filters, membranes, filters, mineral