فیلتر کارتریجی پلی پروپلین اسپان

فیلتر کارتریج پلی پروپلین

فیلترهای کارتریجی پلی پروپلین اسپان:

در این فیلتر ها از آخرین تکنولوژی های روز دنیا جهت تولید استفاده گردیده و 100درصد دارای رشته های اسپان باند پلی پروپلین بوده که سبب کاهش جرم حجمی و غلظت از سطح بیرونی تا درونی هسته می گردد.

ویژگی ها ومزایا:

.کاهش گل و لای و ذرات زنگار

.ترکیب شده از دو لایه جداگانه برای بالابردن کارایی و ظرفیت نگه داری ناخالصی نسبت به کاتریج های نخ تابیده

.ساخته شده از پلی پروپلین اسپان برای مقاومت شیمیایی بالا و باکتری زدایی

.مطابق با آخرین استانداردهای جهانی و قابل استفاده در مراحل تصفیه آب خانگی، صنعتی و آب شهری

.درجه فیلتراسیون بالای 85 درصد جهت از بین بردن ذرات و ناخالصی ها

کاربردها:

.پیش فیلتر جهت سیستم های تصفیه آب

.فیلتراسیون آب سیستم های خنک کننده در صنایع نیمه هادی

.فیلتراسیون سیلات شیمیایی با غلظت کم و متوسط

.فیلتراسیون آب جهت فرآیند های تولید و بازیافت آب مصرفی کارخانجات

.فیلتراسیون رنگ در صنعت تابلو نقاشی

The filter of the latest technology was used to produce world and 100 percent polypropylene fibers bonded Spain which reduces density and concentration of the external surface of the inner core.
Features and benefits:
The decrease of mud and rust particles
The combination of two separate layers to boost the performance and storage capacity of the cartridge impurity in Lisle
Built from polypropylene Spain for high chemical resistance and bacterial contamination
.In accordance With the latest international standards and can be used in the household water treatment, industrial and urban water
Spain polypropylene cartridge filters:
The filter of the latest technology was used to produce world and 100 percent polypropylene fibers bonded Spain which reduces density and concentration of the external surface of the inner core.
Features and benefits:
The decrease of mud and rust particles
The combination of two separate layers to boost the performance and storage capacity of the cartridge impurity in Lisle
Built from polypropylene Spain for high chemical resistance and bacterial contamination
.mtabq With the latest international standards and can be used in the household water treatment, industrial and urban water
. 85% degree of filtration for removal of particles and impurities
Applications:.
Filtration water cooling systems in the semiconductor industry
Filtration Of low and medium viscosity save the chemical
Filtration Commission to process produced water and water recycling plants
Filtration Commission colors in the painting industry

Softener, membrane filter, carbon filter, household water treatment, solar water purification, water purification Dalton, water purification, water purification dolphins, Diane water treatment, water purification units in Chabahar, water purifier, water purifier, what to buy, What is water purification devices, cartridge filters, cartridge filters, polypropylene