آیا دستگاه های تصفیه آب با سیستم اسمز معکوس (RO) باعث اسیدی شدن آب میشوند؟

اسمز معکوس

طراحی دستگاه RO بصورتی میباشد که بتواند کوچکترین ناخالصی ها مانند انواع ویروس و باکتری یا موادی مانند نیترات را حذف کند یعنی برای حصول این کار باید بتوان علاوه بر حذف ذرات معلق مانند زنگ آب ذرات محلول را حذف نمود مواد معدنی و کانی ها هم جز ذرات بسیار ریز آب میباشد که در این فرایند نسب به سیستم های دیگر بیشتر حذف میشوند که این امر با توجه به بالا بودن سختی آب در اکثر موارد بسیار مفید است و باعث سبکی و خالصی آب میشود ولی اگر این املاح بیش از حد حذف شوند ممکن است آب کمی به خاصیت اسیدی نزدیک شود نه اینکه کاملا اسیدی شود.

علاوه بر آن امروزه اکثر شرکت ها دستگاه اسمز معکوس (RO) را طوری ارائه میدهند که میزان حذف املاح قابل کنترل توسط قطعه بخصوص روی دستگاه باشد که با وجود این مورد حتی خود مصرف کننده هم توان تنظیم میزان املاح موجود در آب را خواهد داشت . علاوه بر آن سیستم RO با دقت بسیار بالا و توان تولید آب مقطر فقط جهت مصارف خاص صنعتی و پزشکی استفاده میشود و دستگاه های خانگی دقت پایینتری داشته و همیشه املاح معدنی را به مقدار لازم در آب باقی میگذارند و این یعنی رفع این نگرانی و نشان دهنده دقت تصفیه بالای این سیستم.

ذراتی از قبیل شن و ماسه ، گل و لای ، زنگ زدگی داخل لوله ها ، گچ و آهک و هم ذرات بسیار ریز محلول مثل نیترات ، نیتریت ، کیست ، قارچ ، انگل ، سموم کشاورزی و … را از بین می برد .

ممبران ( Membrane )

وظیفه حذف مواد محلول از قبیل نیترات ،نیتریت ، کیست ، قارچ ، انگل ، سموم کشاورزی و … بعهده فیلتر ممبران است .

توجه :

قیمت این دستگاه ها تقریبا 2 الی 3 برابر گرانتر از سیستم فیلتراسیون می باشد

آب پس از ورود به ممبران تحت تاثیر روزنه هایی که از یک ده هزارم میکرون کوچکترند فیلتر می شود .

نیترات و اکثر آلودگی های میکروبی از این اندازه بزرگتر هست و به همین خاطر از این فیلتر عبور نمی کنند

RO system is designed in such a way that the smallest impurities such as viruses and bacteria and remove substances such as nitrate Means for achieving this should be in addition to the removal of suspended particles such as rust particles in water solution to remove dirt particles minerals and minerals the water except In this process, relative to most other systems are eliminated

But if the salt may be removed too close, not quite acidic water is slightly acidic.
Moreover, today most companies reverse osmosis system (RO) so provide Contaminant removal rate can be controlled by a particular piece on the device Despite this, even the consumer will have the ability to adjust the amount of salt in the water. In addition, the RO system with high accuracy and can produce distilled water only for specific purposes, industrial and medical use Household and carefully lower the required amount of water and minerals always leave This means that address this concern and indicate that the accuracy of the system is refined.

Particles such as sand, silt, rust in pipes, gypsum and lime solution and ultrafine particles such as nitrates, nitrites, cysts, fungi, parasites, pesticides, agricultural and destroys them.

Membrane (Membrane)

Obligation to remove soluble substances such as nitrate, nitrite, cysts, fungi, parasites, pesticides, agriculture, etc. is the responsibility of the filter membrane.

Note:

The price of these devices is approximately 2 to 3 times more expensive than filtration system

After entering the water by the membrane pores that are smaller than a thousandth of a micron filtered.

Most nitrate and microbial contamination of this size is bigger, so do not pass the filter

Reverse osmosis, now soft water, alkaline water filter, mineral water, distilled water, remove excess salts, remove minerals, water-soluble particle removal, removal of nitrate and nitrite, the reverse osmosis (RO), design the RO, reduce water hardness