دستگاه تصفیه آب خانگی واترتک WATER TEK

دستگاه تصفیه آب خانگی واتر تک

مشخصات دستگاه تصفیه آب خانگی واترتک :

کلیه قطعات و لوازم و تجهیزات دستگاه تصفیه آب خانگی واترتک از جنس پلاستیک بهداشتی دارای تاییدیه وزارت بهداشت جهانی بوده و بر روی بوستر پمپ دستگاه تصفیه آب خانگی واترتک MADE IN TAIWAN حک شده است.

ویژگیهای دستگاه تصفیه آب خانگی واترتک:

دستگاه تصفیه آب خانگی واترتک به صورت زیر سینکی می باشد و دارای شش مرحله فیلتراسیون است.

دستگاه تصفیه آب خانگی واترتک دارای فیلتر اصلی ممبران می باشد که حذف املاح مضر و نیترات توسط این فیلتر و به روش نوین اسمز معکوس RO انجام می پذیرد.

دستگاه تصفیه آب خانگی واترتک پایه دار می باشد و دارای گیج فشار آب است

دستگاه تصفیه آب خانگی واترتک دارای شیر تمام استیل اهرمی است.

این دستگاه تصفیه آب توانایی تولید ۲۰۰ لیتر اب معدنی واقعی (بدون نیترات و فلزات سنگین) در روز را دارا می باشد.

دستگاه تصفیه آب خانگی واترتک دارای پمپ اتوماتیک هوشمند قوی و بدون صدا می باشد.

همچنین دستگاه تصفیه آب خانگی واترتک منبع ذخیره ۱۵ لیتری آنتی باکتریال دارد.

Household water treatment device water tek:

All parts and supplies domestic water purifier water tek health of plastic is certified by the World Health Ministry
And the booster pump domestic water purifier Vatrtk MADE IN TAIWAN carved.

Household water purification device features water tek:

Household water purification system under the sink is water tek for the six-stage filtration.

water tek domestic water purifier filter that removes harmful salts and nitrates are the main membrane filter by this new method of reverse osmosis RO done.

water tek domestic water purifier is leggy and has a water pressure gauge

water tek domestic water purifier has a stainless steel valve lever.
The water purification system capable of producing 200 liters of mineral water a real (no nitrates and heavy metals) on the monitor.

water tek domestic water purifier has a strong and intelligent automatic pump without sound.

As well as domestic water purifier water tek 15-liter tank is anti-bacterial.

tek water company, the price of a tek water system, a tek water, soft water, domestic water treatment, household water treatment Tehran, Karaj, water purifiers, water filtration system, Safe, Safe water machine, soft water by installing a water treatment system, water Safe site, Safe water company, representing the Branch Household water treatment, water purification reseller soft water, water agencies in Tehran Safe