پرکاربرد ترین دستگاه های تصفیه آب

دستگاه Ro تصفيه آّب

اما پرکاربرد ترین سیستمهای تصفیه آب خانگی ، دستگاه های تصفیه آب RO (آب شیرین کن و یا ۶ فیلتره) میباشد که با استفاده از غشای ممبران کلیه فلزات سنگین ،جامدات داخل آب و کلیه میکرو ارگانیزمها (میکروب ،ویروس ،انگل ،و باکترها) و  شوری آب را حذف میکند،

اگر به هر نحوی از آب آشامیدن خود راضی نیستید و از تمیز کردن رسوبات داخل سماور و کتری یا چای ساز خود خسته شده اید و یا می خواهید در هر صورت آب سالم  با سختی پایین داشته باشد میتوانید این سیستم را نصب نمایید.

The most common home water purification systems, water purification systems RO (desalination, or 6 filters) that
By using the mucous membranes of all heavy metals, solids in the water and all micro-organisms (bacteria, viruses, parasites, and bacteria)And salt water to remove it, if you are not satisfied in any way from your drinking water And cleaning deposits from the samovar and kettle or tea maker unnoticed Or want to be down with hardly any clean water You can install this system.

water tek water treatment, water purification, water tek, tek water, water treatment, household water treatment, household water treatment water tek, household water treatment in Karaj, soft water, domestic water filters, water purification systems, home water purifier water tek, Saif water system, water site Safe, Safe water company, the price of water purification soft water, water purification units representing water tek