دستگاه تصفیه آب واتر سیف – مدل WS102

تصفیه آب واتر سیف - مدل WS102

1- فاقد مخزن  ذخیره آب تصفیه شده می باشد.

2- دارای فیلتراسیون  دو مرحله ای می باشد.

3-دارای فیلتر دو منظوره ده اینچی(رسوب گیر و کربن فعال) به همراه شیر و اتصالات مربوطه می باشد.

4- این دستگاه تصفیه آب کلیه رسوبات و ذرات معلق موجود در آب را به خوبی از بین می برد و به بهبود رنگ، طعم و مزه آب و همچنین حذف کلر  و سموم کمک می کند.

1. The storage tank water is lacking.
2 is a two-stage filtration.
3. Ten-inch dual-filter (sediment retention and activated carbon) with milk and relevant connections.

4. The water treatment system all sediments and suspended particles
Eliminates water well and to improve the color, the taste of water and also helps remove chlorine and pesticides.

water tek company, the price of a water tek system, a water tek, water treatment, household water treatment, household water treatment water tek, household water treatment in Karaj, soft water, domestic water filters, water purification systems, home water purifier water tek, site water Safe, Safe water company, the price of water purification soft water, water purification units representing water tek