دستگاه تصفیه آب واتر سیف – مدل WS103

دستگاه تصفیه آب زيرسينكی خانگی watersafe

1- فاقد مخزن ذخیره آب تصفیه شده می باشد.

2- دارای فیلتراسیون سه مرحله ای می باشد.

3- دارای سه فیلتر ده اینچی به همراه شیر و اتصالات مربوطه می باشد.

4-این دستگاه تصفیه کلیه رسوبات و ذرات معلق موجود در آب را تا 5 میکرون از بین می برد

5- این دستگاه تصفیه آب سختی آب را تا میزان قابل ملاحظه ای کاهش می دهد .

1. The storage tank water is lacking.
2 is a three-stage filtration.
3. The three filter is ten inches with milk and fittings.
4. The filtration system all sediments and suspended particles in the water up to 5 microns eliminates
5. The water treatment system to substantially reduce water hardness.

water tek, treatment water, water, water purification, tek,water tek water purifier, water treatment, household water treatment, household water treatment water tek, household water treatment in Karaj, home water purifiers soft water, water purification systems, home water treatment system water tek, Safe water system, water site Safe, Safe water company, water purification soft water price