دستگاه شش مرحله ای HY – RO 50 G-TDS

دستگاه شش مرحله ای هایژنیک

دارای فیلتر ممبران های انتخابی Filmtec  اصلی امریکا و یا CSM اصلی کره و Hygienic تایوان

دارای پایه و گیج روغنی

دارای شیر فانتزی اهرمی

هوزینگ دوبل اورینگ با هوزینگ اول شفاف جهت بازدید فیلتر پلی پروپیلن (pp) 

دارای شیر برقی، شیر میکس برنجی و منبع چهار گالن پلی پروپلین

دارای فیلتر مینرال

دارای LCD  جهت نمایش لحظه ای TDS (املاح محلول در آب) و دارای سیستم Auto Flash جهت انجام خودکار Back Wash (شستشوی خودکار ممبران ) و سنسور زمان تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه

A selective membrane filter main Filmtec America or the original CSM Korea and Taiwan Hygienic

Base oil confusing

A fancy valve lever

Double O-ring housing with the housing transparent polypropylene filter to visit( pp)

A solenoid valve, mixing valve made of brass and four gallons of polypropylene

Mineral Filter

Has an LCD to display the moment TDS (salt dissolved) in water and has an Auto Flash for Auto Back Wash (Car Wash membrane) and sensor replacement filters and purifiers

Pyvrytk water purifier، water purifier Pyvrytk , water purifier Pyvrykam, recognition of non-standard water purifier, water purifier 5 filter, a filtered water purifier, water purifier high-performance water-purification equipment, household water purification device performance, effects of water purifier, water purifier photo, Diagnostic devices for water purification, water purification machine troubleshooting, sales of household water purifier, water purifier major player