عواقب تامین آب شرب از طریق چاه ها

تامین آب شرب

تامین آب شرب تهران از طریق چاه ها ، احتمال ابتلا به سرطان را درپی دارد

دکتر سعید متصدی معاون سازمان محیط زیست ضمن اشاره به کم شدن نزولات جوی در سال جاری ، هشدار داد:
اگر مردم در مصرف آب صرفه جویی نکنند وزارت نیرو برای جبران کمبودها ناچار است از آب چاه برای مصارف شرب استفاده کند
که به دلیل بالا بودن مقدار عناصری مانند نیترات و کادمیوم در منابع زیرزمینی ، احتمال ابتلا به سرطان برای شهروندان به وجود می آید.

متصدی در گفتگو با خبرگزاری مهر به آلودگی منابع آب زیرزمینی اشاره کرد
و تامین آب از طریق چاه ها را باعث وارد شدن آلودگی به سیستم آب شرب تهران دانست
و تصریح کرد: می توان با صرفه جویی ، معضل کمبود آب را تا حد زیادی برطرف کرد.

متصدی ضمن تاکید بر استراتژی صرفه جویی بعنوان بهترین راهکار مقابله با این بحران تاکید کرد
: آب چاه سلامت مردم را به خطر می اندازد.

معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست کیفیت میکروبی و کیفیت شیمیایی را دو معضل در مواجهه با آب چاه دانست و تصریح کرد:
کیفیت میکروبی را می توان با استفاده از روش هایی مانند کلرزنی و افزودن ازن به آب به استاندارد رساند
اما در مورد کیفیت شیمیایی کار به این سادگی نیست.

وی افزود: کیفیت شیمایی آب چاه بسته به نوع محلی که استفاده می شود تغییر می کند
و از آنجایی که در بسیاری از سفره های آب زیرزمینی آلودگی به نیترات و کادمیوم داریم ممکن است
این مواد با غلظت بالا وارد سیستم تصفیه آب شوند و چنانچه غلظت آنها بالا باشد موجب سرطانزایی در افرادی که این آب را مصرف می کنند می شود.

متصدی از وجود آزمایشگاه های کیفی بسیار خوب در وزارت نیرو خبر داد و تاکید کرد : ا
گر مردم آب کمتری مصرف کنند ، مسئولین مجبور نمی شوند هزینه های بسیار زیادی برای تامین آب بپردازند و سلامت مردم نیز به خطر نمی افتد.

این درحالی است که اخیرا رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران نیز ضمن انتقاد از روش پیشنهادی ” استفاده از چاه های عمیق برای تامین آب آشامیدنی تهران به دلیل کمبود آب در تابستان ” گفته است: این موضوع کیفیت آب را به شدت تنزل داده و تحت الشعاع قرار می دهد.

Tehran drinking water supply from wells, oblivious to cancer risk

Said doctor in charge of the Environment Deputy referring to the low rainfall this year, warned:
If people do not save water shortage forced the DOE to use well water for drinking
Due to the high levels of nutrients such as nitrate and cadmium in natural, cancer risk for residents there.

Charge in an interview with Mehr news agency said the contamination of underground water resources
And he said: It can be savings, greatly reduced the problem of water shortage.

Saving Strategy Officer emphasized as the best solution to deal with this crisis emphasized
Well water endangers people’s health.

Deputy Human Environmental Quality Environmental Microbial and chemical quality of water in the face of difficulties, he said:
Microbial quality can be achieved using standard methods such as chlorination and adding ozone to the water to bring
The chemical quality of the work is not that simple.

He added that the chemical quality of the water used will vary depending on local
And since many of cadmium nitrate contamination of ground water may hav

Very good quality lab in charge of the Department of Energy announced and emphasized that the

Kvatk water purifier, water pollution Chah, Nytrat, Zyrzmyny, contamination of drinking water systems Thra, Performance Water Purifier Water Purifier housework, housework photo troubleshooting Wholesale Water Purifier Water Purifier housework, housework, groundwater resources , Kadmyvm, chlorination and adding ozone to the water, the chemical quality