مخازن پنلی جهت ذخیره آب شرب

مخزن پنلی

نگه داری حجم عظیمی از سیال یکی از مشکلاتی است که معمولا با ساخت مخازن بتنی آن را برطرف می کنند ولی خود مخازن بتنی مشکلات گسترده ای را ایجاد می کنند . برای رفع این مشکل گروه صنعتی ASFJ نسل جدیدی از مخازن مکعبی پنلی را معرفی می کند که برای نگه داری آب آشامیدنی با کیفیت و سیال های دیگر در حجم های بالا مناسب می باشد .این مخازن تا حجم 5000 متر مکعب قابلیت ساخت داشته و مزایایی گسترده ای از جمله عمر طولانی ، ضمانت های معتبر و همچنین قابلیت جابجایی مخزن حتی بعد از چندین سال و … را دارند. این مخازن که به مخازن SMC  معروف هستند از پنل هایی تشکیل شده اند که به روش SMC  یا همان sheet moulding compund  ساخته می شوند . به کمک این روش  پنل های مقاوم و سبکی را می سازد که به کمک آن می توان مخازنی در ابعاد و حجم های بسیار بالا درست کرد .

Azsyal hold a great deal of Azmshklaty usually fix it by making concrete tanks, but the tanks concrete problems are widespread. To solve this problem, the company has introduced a panel cube containers to store drinking water quality is Vsyal by Dygrdrhjm of Balamnasb. The tank has a volume of 5,000 cubic meters of manufacturing capabilities and extensive benefits, including Mrtvlany, guarantees Mtbrvhmchnyn moveable tank even after several years and have. The tank tanks SMC are known to consist of panels that are made by SMC or sheet moulding compund. Using this method makes the panels robust and lightweight that it can be made reservoirs dimensions and very high volumes.