استفاده از فرآیند اسمز معکوس برای نمک زدایی

اسمز معکوس برای نمک زدایی

برای نمک‌زدایی روش‌های متعددی وجود دارد که در متن زیر توضیح داده می‌شوند. اسمز معکوس در حال حاضر رایج‌ترین نوع نمک‌زدایی است و تقطیر سریع چندمرحله‌ای روشی است که هم‌اکنون بیشترین مقدار آب را شیرین می‌کند. (روش‌های دیگری نیز برای نمک‌زدایی و منابع انرژی وجود دارند که کمتر متداول بوده و در اینجا مورد بحث قرار نمی‌گیرند.)

اسمز معکوس (Reverse Osmosis)

اسمز معکوس فرآیندی است که در آن از وارد کردن فشار بر روی محلول آبی جهت عبور دادن آن از میان غشاء استفاده می‌شود و غشاء مانع از عبور املاح بزرگتر (نمک) می‌گردد. به‌طور کلی اسمز معکوس در بین همه‌ی فرآیندهای با مقیاس بزرگ، دارای حداقل مصرف انرژی می‌باشد.

چندین اشکال برای فرآیند اسمز معکوس وجود دارد. غشاء‌های کنونی مستعد تجمع باکتری‌های بسیار و “مسدود شدن” هستند، البته وقتی‌که برای اولین بار مورد استفاده قرار می‌گیرند، این امر در آنها اصلاح می‌گردد. اگر از کلر برای برطرف کردن باکتری‌ها استفاده شود، وضعیت ممبرین‌ها بدتر می‌شود. اشکال دیگر، کیفیت آب مورد بحثی است که اسمز معکوس آن‌را تولید می‌کند، همراه با پیش تصفیه در نظر گرفته شده‌ای که آب شور لازم دارد.

RO (Reverse Osmosis)Reverse osmosis is a process in which the pressure of the aqueous solution to pass
Of the membranes used
And the membrane prevents the passage of larger solutes (salt) is. Overall, among all processes with large-scale reverse osmosis, with minimum energy consumption.There are several forms for the reverse osmosis process. Current membranes of bacteria tend to accumulate a lot of “closure” is, of course, when it was first used, it would have to be modified. If the chlorine to remove bacteria used, the membrane gets worse. Other forms, the argument is that reverse osmosis water quality it produces, along with carefully considered the brine pretreatment is necessary.Baktryha, Mkvs, Osmosis Water Purifier Water Purifier Snty, Sabvn, water purifier, industrial ro, water purifier losses semi Snty, By, pressure on the price of water soluble Snty, Mmbryn, Nmkzdayy, pretreatment