پمپ کلر زنی و تزریق مواد DOSING PUMP

پمپ کلرزنی

پمپ کلر زنی و تزریق مواد DOSING PUMP

سیستم تزریق کننده مواد شیمیایی با ظرفیت های متفاوت (270 – 135 – 90 – 45 لیتر در ساعت ) برحسب میزان مصرف و غلظت مواد تزریقی طراحی شده است .

اساس کار براین مبنا می باشد که مواد شیمیایی در منبع به وسیله همزن الکتروموتور مخلوط و توسط پمپ تزریق کننده (قابل تنظیم) تزریق می گردد. جهت تزریق ماده NC2 به دیگ بخار برق پمپ تزریق با برق پمپ آب هماهنگ شده و همزمان با ورود آب به دیگ بخار مواد شیمیایی را تزریق می نماید .

موارد کاربرد دستگاه پمپ کلر زنی

1- تزریق محلول کلر جهت ضدعفونی آب

2- تزریق مواد شیمیایی جهت دیگ های بخار مبدل های حرارتی و برج های خنک کننده

3- تزریق مواد شیمیایی جهت استفاده در تولید خطوط کارخانجات

Chlorine injection pump and DOSING PUMP
Chemical injection system with different capacities (270-135 – 90 – 45 liters per hour), depending on the dosage and concentration of the injected material is designed.
Is based on the chemical basis of the source of electric mixer, mix the injector pump (adjustable) is injected. NC2 for injecting electric boiler injection pump with an electric water pump coordinated and simultaneous injection of chemicals to water entering the boiler.
Application chlorine pump
1 – inject chlorine solution for disinfection of water
2 – the injection of chemicals for boilers, heat exchangers and cooling towers
3 – the injection of chemicals used in the production lines of factories

Electro mix, injecting chemicals, household water tanks, plastic water tank, diaphragm tank, air tank, plastic tank, water pump, injection pump, injection pump, pump, chlorine, chlorine pump and injection