انواع دستگاههای تصفیه آب واتر سیف

دستگاههای تصفیه آب واتر سیف

دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف شش مرحله ای پایه دار _ مدل WS1250-FS

1-مخزن 15 لیتری جهت ذخیره آب تصفیه شده

2- دارای ابعاد35cm (طول) ، 20(عرض) ،40(ارتفاع)

3- پمپ های بدون صدا و لرزش و دارای شماره سریال جهت شناسایی

4-دارای شیر اهرمی با طراحی زیبا  و آب بندی قابل اطمینان

5- دارای ترانس جهت تبدیل برق شهری به ولتاژ مورد نیاز پمپ

6- مخزن واتر سیف از جنس پلی پروپیلن، ضد زنگ و ضد فرورفتگی

7-عدم برخورد آب به فلز مخزن و تبادل حرارتی پایین با محیط

8-  دارای فیلتراسیون 6 مرحله ای

   مرحله 1:جهت حذف گل ولای و سایر آلودگی های معلق

     مرحله2:جهت حذف کلر،تری هالومتان ها وبیشتر مواد شیمیایی آلی

     مرحله 3:جهت تکمیل عملکرد مرحله سوم

     مرحله 4:جهت حدف املاح، ویروس ها، باکتری ها،نیترات،فلزات سنگین و …

     مرحله 5:جهت بهبود طعم، بو و مزه آب

     مرحله 6:جهت تنظیم PH و بهبود طعم و مزه آب

زمان تعویض فیلتر ها :فیلتر های مرحله 1 تا 3 در طول 4 تا 6 ماه باید تعویض گردد.چنانچه فیلتر های مراحل 1 تا 3 به موقع تعویض گردد فیلتر مرحله 4 معمولا هر 2 سال یکبار تعویض می گردد و فیلتر های مراحل 5 و 6  نیز هر یکسال باید تعویض گردد.

دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف شش مرحله ای بدون پایه _ مدل WS1250BL

1-مخزن 15 لیتری جهت ذخیره آب تصفیه شده

2-  دارای ابعاد 35cm (طول) ، 20(عرض) ،40(ارتفاع)

3- پمپ های بدون صدا و لرزش و دارای شماره سریال جهت شناسایی

4-فشار اولیه مخزن : psi 6  – ماکزیمم فشار کاری : psi 50

5-قابلیت تولید 8 لیتر آب تصفیه شده در ساعت

6-دارای شیر چهار طرفه  برای قطع آب ورودی به سیستم در مواقعی که جریان آب قطع  می شود

7- دارای ترانس جهت تبدیل برق شهری به ولتاژ مورد نیاز پمپ

8- مخزن واتر سیف از جنس پلی پروپیلن، ضد زنگ و ضد فرورفتگی

9-عدم برخورد آب به فلز مخزن و تبادل حرارتی پایین با محیط

10-  دارای فیلتراسیون 6 مرحله ای

     مرحله 1:جهت حذف گل ولای و سایر آلودگی های معلق

     مرحله2:جهت حذف کلر،تری هالومتان ها وبیشتر مواد شیمیایی آلی

     مرحله 3:جهت تکمیل عملکرد مرحله سوم

     مرحله 4:جهت حدف املاح، ویروس ها، باکتری ها،نیترات،فلزات سنگین و …

     مرحله 5:جهت بهبود طعم، بو ومزه آب

     مرحله 6:جهت تنظیم PH و بهبود طعم و مزه آب

زمان تعویض فیلتر ها :فیلتر های مرحله 1 تا 3 در طول 4 تا 6 ماه باید تعویض گردد.چنانچه فیلتر های مراحل 1 تا 3 به موقع تعویض گردد فیلتر مرحله 4 معمولا هر 2 سال یکبار تعویض می گردد و فیلتر های مراحل 5  نیز هر یکسال باید تعویض گردد..

دستگاه تصفیه آب واتر سیف – مدل WS101

1- فاقد مخزن  ذخیره آب تصفیه شده می باشد.

2- دارای فیلتراسیون  تک مرحله ای می باشد.

3- دارای فیلتر دو منظوره ده اینچی(رسوب گیر و کربن فعال) به همراه شیر و اتصالات مربوطه می باشد.

4- این دستگاه تصفیه آب کلیه رسوبات و ذرات معلق موجود در آب را از بین می برد و به بهبود رنگ، طعم و مزه آب و همچنین حذف کلر کمک می کند.

دستگاه تصفیه آب واتر سیف – مدل WS102

1- فاقد مخزن  ذخیره آب تصفیه شده می باشد.

2- دارای فیلتراسیون  دو مرحله ای می باشد.

3-دارای فیلتر دو منظوره ده اینچی(رسوب گیر و کربن فعال) به همراه شیر و اتصالات مربوطه می باشد.

4- این دستگاه تصفیه آب کلیه رسوبات و ذرات معلق موجود در آب را به خوبی از بین می برد و به بهبود رنگ، طعم و مزه آب و همچنین حذف کلر  و سموم کمک می کند.

دستگاه تصفیه آب واتر سیف – مدل WS103

1- فاقد مخزن ذخیره آب تصفیه شده می باشد.

2- دارای فیلتراسیون سه مرحله ای می باشد.

3- دارای سه فیلتر ده اینچی به همراه شیر و اتصالات مربوطه می باشد.

4-این دستگاه تصفیه کلیه رسوبات و ذرات معلق موجود در آب را تا 5 میکرون از بین می برد

5- این دستگاه تصفیه آب سختی آب را تا میزان قابل ملاحظه ای کاهش می دهد .

دستگاه تصفیه آب واتر سیف – مدل WS12100BL

1- دارای مخزن 15 لیتری جهت ذخیره آب تصفیه شده می باشد.

2- ظرفیت فیلتراسیون  15/7 لیتر در ساعت.

3-  دارای فیلتراسیون 6 مرحله ای می باشد.

4- این دستگاه تصفیه آب کلیه رسوبات و ذرات معلق موجود در آب  از 5 میکرون تا 0/0001 میکرون را به خوبی از بین می برد و به بهبود رنگ، طعم و مزه آب و همچنین حذف  کلیه مواد شیمیایی همانند کلر، بخصوص آلودگی و سموم کمک می کند.

5- دارای سنسور فشار بالا و فشار پایین و همچنین  شیر مکمل و سایر تجهیزات می باشد.

دستگاه تصفیه آب واتر سیف – مدل WS12100FS

1- دارای مخزن 15 لیتری جهت ذخیره آب تصفیه شده می باشد.

2- ظرفیت فیلتراسیون  8/15 لیتر در ساعت

3-  دارای فیلتراسیون 6 مرحله ای می باشد.

4- این دستگاه  تصفیه آب کلیه رسوبات و ذرات معلق موجود در آب  از 5 میکرون تا 0/0001 میکرون را به خوبی از بین می برد و به بهبود رنگ، طعم و مزه آب و همچنین حذف  کلیه مواد شیمیایی همانند کلر، بخصوص آلودگی و سموم کمک می کند.

دستگاه تصفیه آب واتر سیف – مدل  WS1250UV

1- دارای مخزن 15 لیتری جهت ذخیره آب تصفیه شده می باشد.

2-  ظرفیت فیلتراسیون  9/7 لیتر در ساعت

3- دارای فیلتراسیون 7 مرحله ای می باشد.

4- این دستگاه تصفیه آب کلیه رسوبات و ذرات معلق موجود در آب  از 5 میکرون تا 0/0001 میکرون را به خوبی از بین می برد و به بهبود رنگ، طعم و مزه آب و همچنین حذف  کلیه مواد شیمیایی همانند کلر،مواد آلی معدنی  و بخصوص آلودگی و سموم کمک می کند.

5- دارای فیلتر ORP و ضد عفونی کننده UV می باشد که به ترتیب میزان مواد آلی و از بین بردن باکتریها را انجام می دهد.

Household water purifier, six stage Vatrsyf leggy models WS1250-FS]

1-15-liter tank to store water

2 has dimensions of 35 cm (length), 20 (width) by 40 (height)

3 pumps without noise and vibration and has a serial number to identify

4-lever faucet has a beautiful design and reliable sealing

5 of AC power transformer to convert the voltage required to pump

6 Reservoir Water Saif polypropylene, stainless and anti-depression

7-Lack of water hits the bottom of the metal tank and the heat exchange with the environment.

8 with 6-stage filtration

Step 1: To remove mud and other contaminants suspended province

Step 2: To remove chlorine, trihalomethanes and most organic chemicals

Step 3: To complete the third phase

Step 4: To remove salts, viruses, bacteria, nitrates, heavy metals, etc.

Step 5: To improve the taste, smell and flavorful wines

Step 6: To adjust the PH and improve the taste of water
6 should be replaced every year.

Household Water Purifier Vatrsyf six-stage model of free-base WS1250BL

1-15-liter tank to store water

2 has dimensions of 35 cm (length), 20 (width) by 40 (height)

3 pumps without noise and vibration and has a serial number to identify

(4) the initial pressure: psi 6 – Maximum working pressure: psi 50

5-Ability to produce 8 liters of purified water per hour.

6-a four-way valve to stop water entering the system when the water flow stops

7 has an AC power transformer to convert the voltage required to pump

8: Saif polypropylene water tank, stainless and anti-depression

9-lack of water hitting the metal bottom of the tank and the heat exchange with the environment.

10 with 6-stage filtration

Step 1: To remove mud and other contaminants suspended province

Step 2: To remove chlorine, trihalomethanes and most organic chemicals

Step 3: To complete the third phase

Step 4: To remove salts, viruses, bacteria, nitrates, heavy metals, etc.

Step 5: To improve the taste, smell and flavorful wines

Step 6: To adjust the PH and improve the taste of water

ر year and must be replaced.

Safe Water Water Purifier – Model WS101

-1 Is no treated water storage tank.

2 is a single-stage filtration.

3 has a ten-inch dual-purpose filter (sediment retention and activated carbon) with milk and relevant fittings.

4 The water treatment system of all sediments and suspended particles in the water to kill and to improve color and taste of the water and helps remove chlorine.

Safe Water Water Purifier – Model WS102

-1 Is no treated water storage tank.

2 is a two-stage filtration.

Ten 3-inch dual-purpose filter (sediment retention and activated carbon) with milk and relevant fittings.

Safe Water Water Purifier – Model WS103

-1 Is no treated water storage tank.

2 is a three-stage filtration.

3 has three ten-inch filter with valve and fittings are.

4-the purifier of all sediments and suspended particles in water to 5 microns eliminates

(5) The water treatment system significantly reduces water hardness up.

Safe Water Water Purifier – Model WS12100BL

1 has a 15-liter tank to store the purified water.

2 filtration capacity of 7.15 liters per hour.

3 has a 6-stage filtration is.
5 High pressure and low pressure sensor, as well as complementary fittings and other equipment.

Safe Water Water Purifier – Model WS12100FS

1 has a 15-liter tank to store the purified water.

2 filtration capacity of 8.15 liters per hour

3 has a 6-stage filtration is.

Safe Water Water Purifier – Model WS1250UV

1 has a 15-liter tank to store the purified water.

2 filtration capacity of 9.7 liters per hour

3 has a 7-stage filtration is.

4 and especially pollution and toxins helps.

5 ORP and disinfected with UV filter, which is the amount of organic matter and eliminate bacteria do.