تهران پایتختی که شتابان به خشکی می گراید

دستگاه تصفیه آب 3 مرحله ای

پیش بینی می شود که تقاضای آب آشامیدنی و بهداشتی تاسال 1400 به بیش از دوبرابر شرایط کنونی برسد . به این ترتیب ، ایران نیز وضعیتی مطلوب تر از متوسط جهانی ندارد و باید دنبال راه چاره ای برای کنترل این بحران و نه جلوگیری باشد .

در همین زمینه آمارها نشانگر آن است که وضعیت تهران بسیار وخیم تر از سایر نقاط کشور است ، به طوری که سرانه مصرف آب در این منطقه کمتر از 500 متر مکعب است و همین موضوع توجه بسیار بیشتری را به این منطقه می طلبد . در همین زمینه ، مهندس اصغر قربانی ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهر تهران  ، چندی پیش سخنی تکان دهنده را به اعضای شورای شهر گفت وی در دیداری که با آنها داشت اظهار داشت : با توجه به محدودیت تأمین منابع آب تهران و بالا بودن حجم آب مصرفی این شهر امکان استفاده از آب آشامیدنی بسته بندی شده در سال های آتی فراهم می شود .افزایش مصرف آب تهران هیچ نتیجه ای جز کمبود آب ندارد و در آینده نزدیک این شهر با بحران کمبود آب روبرو خواهد شد .

هم اکنون به طور میانگین 34 % آب تهران از سد کرج ، 33% از سدهای لار و لتیان و 33% نیز از 390 حلقه چاه و سفره های زیر زمینی این منطقه تأمین میشود این در حالی است که دولت هنوز برای طرح های فاضلاب این استان و به ویژه تهران که یکی از مهمترین پروژه های زیست محیطی و آبی کشور محسوب می شود ، اعتبار لازم را اختصاص نداده است .

It is predicted that the demand for drinking water and health until 1400 to reach more than double the current situation. Thus, Iran is not a situation more favorable than the global average and would be looking for a way to control and prevent the crisis.

In this context, Mr. Asghar Ghorbani, managing director of Tehran Water and Wastewater Company, recently said something shocking to the members of the City Council at the meeting he had with them, said: Because of the limited supply and high volume water supply Tehran

Now an average of 34% water, Tehran, Karaj Dam, 33% and 33% of the 390 dams Lar and Latian wells and underground aquifers that supply the area while the government still plans wastewater Province and especially in Tehran, one of the most important environmental and water projects in the country, it does not have sufficient funds.

Water treatment Water treatment Water Tk, west point, 3-stage water treatment system Snty, desalination desalination desalination of housework Ha, Ha, desalination desalination desalination a wick core business Ay, , desalination and desalination of Khvrshydy, Snty, design a fresh water desalination troubleshooting Khvrshydy, Kn, 206 water tank, water tank Faybrglas, Flzy, water tank water tank water tank Ykhchal, Hvayy, air tank