موارد آیین نامه ایمنی مخازن آب چیست

تانک تصفیه آب

ماده 1- در زمان طراحی انواع مخازن بایستی بررسی های زمین شناسی و آزمایشات دقیق مکانیک خاک و لرزه خیزی و معیارهای فنی از جمله تعیین دقیق بارهای استاتیک و دینامیک و عبور وسایل نقلیه به همراه استانداردهای ساخت وبهره برداری رعایت شده باشد.

ماده 2- کلیه مخازن بایستی مطابق آیین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاه ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی احداث شود .

ماده 3- فاصله درختان مجاور مخازن ، بایستی به اندازه ای باشد که ریشه آنها به پایه ها و دیواره های مخازن فشار وارد ننماید .

ماده 4- باید در محاسبه پایه های مخازن هوایی اصول استاتیک و دینامیک رعایت شده و از نقطه نظر پایداری واجد استحکام کامل باشد و تحمل حداکثر فشار بار های وارده و فشار های جانبی و بارهای معلق را داشته باشد .

ماده 5- تجهیزات مخازن شامل تجهیزات ورودی ، خروجی ، تخلیه ، کنترل سطح آب ، سرریز، ارتفاع سنج و دبی سنج و غیره بایستی همواره بازدید و در صورت معیوب بودن اصلاح گردند .

ماده 6- بدنه مخازن بایستی با توجه به شرایط جوی  و محیطی و تغییرات دما طراحی و ساخته شوند.

ماده 7- از ایجاد هر گونه معبر ، تاسیسات ، ساختمان های اداری و مسکونی و پارکینگ روی مخزن زیر زمینی خود داری گردد.

ماده 8- سقف مخزن ها باید به خوبی آب بندی شده و دارای شیب مناسب برای جلو گیری از تجمع آب باشد .

ماده 9- لوله خروجی سر ریز مخزن بایستی قابل مشاهده بوده و احتمال غرقاب شدن آن وجود نداشته باشد.     

ماده 10– سیر تخلیه و خط انتقال تخلیه آب باید در خارج از مخزن نصب شود و آب مخزن به صورت ثقلی دفع گردد .

ماده 11- فاصله شیر تخلیه از مخزن باید به گونه ای باشد که احتمال برگشت آب مخزن در هنگام رسوب زدایی یا تعمیرات وجود نداشته باشد .

ماده 12- سر ریز مخازن نبایستی مستقیما به سیستم فاضلاب یا زهکش آب باران وصل شود .

ماده 13- لوله های خروجی سر ریز بایستی به صورتی باشد که احتمال ورود اجسام جانداران به آن ممکن نباشد .

ماده 14- آب سطح مخازن نبایستی از حداقل تعیین شده پایین تر باشد تا از مکش هوا یا ورود رسوبات پیشگیری گردد.

ماده 15- رای دستیابی و بازدید از مخازن بایستی تعداد کافی دریچه بر روی سقف مخزن تعبیه شود .

ماده 16- ظرفیت لوله خروجی بایستی از ظرفیت لوله ورودی بیشتر باشد.

ماده 17- مخازن باید دارای سیستم تهویه مستقل باشند و از سرریز به عنوان تهویه استفاده نشود.

ماده 18- سیستم تهویه بایستی به نحوی باشد که احتمال ورود آب باران و آبهای سطحی ، گردو غبار ، جانداران و غیره از طریق آنها به داخل مخزن وجود نداشته باشد .

ماده 19 –  ناودان ها نباید وارد مخزن شده و یا از داخل مخزن عبور نمایند .

ماده 20– در هواکش ها ی عصایی بایستی انتهای باز آن حداقل یک متر با سطح تمام شده بام مخزن فاصله داشته و در نزدیکی سر آن توری نصب گردد.

ماده 21- قبل از ورود به مخازن ، باید بوسیله دستگاههای اندازه گیری از میزان غلظت اکسیژن و همچنین گازهای سمی موجود در آنها اطلاعات کافی بدست آورد.

ماده 22- افرادی که برای شستشوی داخل مخازن اقدام می کنند بایستی مجهز به وسایل وتجهیزات حفاظت فردی باشند.

ماده 23- اسامی کلیه افرادی که وارد مخزن می شوند به همراه ابزار و لوازمی که همراه دارند بایستی قبل از ورود ، کنترل وثبت شوند.

ماده 24- افرادی که وارد مخزن می شوند بایستی لباس کار مناسب و چکمه بلند داشته باشند.

ماده 25– در مواردی که مواد ریز و جامد یا رسوبی در دیوار یا کف مخزن با شعله افکنسوزانده می شوند بایستی تجهیزات ایمنی مناسب مانند ماسکهای تنفسی ، دستکش ، کمربند ایمنی و طناب نجات ، عینک حفاظتی و غیره در اختیار کارگران قرار گیرد .                          

ماده 26 – کارگرانی که امور مربوط به داخل مخازن را انجام می دهند با ید از سلامت جسمانی و روانی کامل برخوردار باشند.

ماده 27- کلیه قسمتهای مخازن فلزی باید در فواصل زمانی مناسب از لحاظ خوردگی بازدید ودر صورت نیاز تمیز و رنگ آمیزی شوند.

ماده 28- استفاده از علف کش ها برای حذف گیاهان مزاحم بر روی سقف مخازن زمینی مجاز نبوده و باید از روش های مکانیکی یا سوزاندن بهره برد.

ماده 29– سر لوله تخلیه بایستی در محل خشک قرار گیرد و هرگز با زمین یا آبی که در پای شیر تخلیه جمع می شود تماس پیدا نکند.

ماده 30- نردبان های مخازن هوایی بایستی مجهز به حفاظ کمری باشد و راهرو اطراف محیط مخزن نیز بایستی مجهز به نرده حفاظتی باشد.

ماده 31 – در زمان کار بر روی مخازن هو ایی باید کارگران حتما از کمربند ایمنی و طناب نجات استفاده نمایند

ماده 32– لوله سر ریز مخازن آب نبایستی در راستای نردبان مخازن باشد.

ماده 31- در زمان کار بر روی مخازن هو ایی باید کارگران حتما از کمربند ایمنی و طناب نجات استفاده نمایند

ماده 32 – لوله سر ریز مخازن آب نبایستی در راستای نردبان مخازن باشد.

ماده 33- باید همواره سیم اتصال زمین به بدنه فلزی کلیه مخازن هوایی و زمینی و زیر زمینی وصل باشد.

ماده 34- کلیه دستگاه های برقی مورد استفاده در مخازن که در داخل آب قرار می گیرند باید از نوع ضد آب و مجهز به سیستم اتصال زمین باشند.

ماده 35- کلیه کابل ها ، تجهیزات متعلقات اتصالات و موارد مشابه که در محیط های مرطوب مخازن مورد استفاده قرار می گیرند باید حتما مجهز به سیستم اتصال زمین (ارتینگ ) باشند ورعایت کلیه دستورالعمل های مرتبط با ایمنی برق در محیط های مرطوب الزامی است.

ماده 36- در صورت استفاده از مصالح تیرچه بلوک ویادال بتونی برای پوشش سقف مخازن لازم است کلیه محاسبات فنی به گونه ای صورت پذیرد تا سقف مخزن کاملا پایدار و مقاوم باشد.

ماده-37 در مناطق سردسیر برای جلوگیری از یخ زدن آب ، بایستی از مخازن زیر زمینی (مدفون) بهره برد.

ماده 38- قبل و بعد ازانجام کارهایی مانند اندود کردن ، تعمیر یا تمیز کردن داخل مخازن یا کانال ها که ممکن است فاقد اکسیژن کافی باشد باید برای ممانعت از استنشاق گازها ، دود و غیره کارگران به وسایل حفاظت فردی مناسب از قبیل کپسول و لوله های اکسیژن ، ماسک و غیره مجهزشوند.

ماده 39- در زمان اندود کردن داخل مخازن یا انجام امور دیگر ، بایستی دو یا چند کارگر با هم مشغول بکار شوند بنحوی که حتما یک نفر خارج از مخزن مستقر و بر کار بقیه نظارت داشته باشد . اشتغال انفرادی در این قبیل کارها ممنوع است.

ماده 40- در عملیات سرویس مخازن آب کارگران باید به لباس کار، ماسک ، دستکش ، چکمه ، عینک سایر وسایل مناسب مورد نیاز مجهز شوند.

ماده 41- نصب مخازن هوایی بایستی با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات مناسب و به وسیله اشخاص ذیصلاح صورت گیرد.

ماده 42- در هنگام نصب کلیه تاسیسات و تجهیزات مربوط به مخازن اعم از هوایی ، زمینی ، زیر زمینی و استخرها و غیره فقط افرادی که آموزش های ایمنی را دیده باشند مجاز به کار هستند.

ماده 43- در زمان نصب یا تعمیرات ، در صورتیکه در داخل مخازن از موتو رهای احتراق داخلی استفاده می شود و یا نوع انجام کار به گونه ای است که تولید دود ،گاز یا غیره را می نماید بایستی ضمن استفاده از وسایل حفاظت فردی ، با رعایت تدابیر فنی و نصب وسایل مناسب ، هوای منطقه تنفسی کارگران به طور موثر تهویه گردد.

ماده 44- در هنگام تعمیر مخازن هوایی ، حمل و نقل نمودن مواد و ابزار آلات سنگین وحجیم بوسیله افراد ، با استفاده از نردبان ممنوع است.

ماده 45- برای تردد افراد از روی کانال های ارتباطی مابین مخازن ، باید پل هایی درفواصل  مناسب و مجهز به نرده حفاظتی بر روی کانال نصب گردد.

ماده 46 – خوردن ،آشامیدن ،استعمال دخانیات ،خوابیدن و غیره در داخل مخازن ممنوع است.

ماده 47 – روکش ها و رنگ های مصرفی باید از نوع غیر سمی بوده و از نظر بهداشتی مورد تائید باشند .

Article 2: All tanks shall be protected in accordance with procedures approved by the Supreme Council of the technical protection of the workshop buildings.

Article 3 trees between adjacent tanks should be sized so that the roots are not Constraining the foundation and walls of the tanks.

Article 5 vessels Equipment includes equipment inlet, outlet, drain, water level controls, overflow, height gauge and flow meter, etc. should always be viewed and modified in the event of damage.

Article 6: The body of tanks should be based on climatic and environmental conditions and temperature changes are designed.

Article 7 to make any approach, utilities, office buildings and residential parking withhold the tank is underground.

Article 8 tank tops should be well sealed and have sufficient slope to prevent water accumulation.

Article 9 of the reservoir spillway outlet pipe should be observed and the possibility of flooding there.

Article 10 In the course of discharge and water discharge line must be installed on the outside of the tank and a gravity water tank is disposed.

Article 11 of the valve from the tank shall be such that the probability of return water tank when there is no sediment removal or repairs.

Article 12 shall not overflow tanks or rainwater drainage to be connected directly to the sewer system.

Article 13 shall be the overflow outlet pipe entrance of organisms, it may not matter.

Article 14 water reservoir levels should be lower than the minimum prescribed to prevent sediment from entering the air intake.

Article 15 votes accessed and viewed from a sufficient number of valves on a roof storage tanks should be provided.

Article 16 The capacity of the outlet pipe must not exceed the capacity of the inlet pipe.

Article 17 tanks shall be independent ventilation system and ventilation is not used as an overflow.

Article 18: The ventilation system should be such that the probability of entry of rainwater and surface water, dust, and other organisms through them into the tank there.

Article 19 – slammed into the tank or the tank shall pass.

Article 20 of the draft of the open end of the stick should be at least one meter away from the tank roof and near the surface of the mesh to be installed.

Article 21 before entering the tanks, should the oxygen concentration measurement of toxic gases and obtained enough information in them.

Article 22 Those who attempt to wash the tanks must be equipped with a means of personal protection equipment.

Article 23: The names of all people who are into the tank along with the tools that they need before entering the recording control.

Article 24 into the tank that should be individuals who have long clothing and boots.

Article 26 – Workers who do work on the cistern should have a complete physical and mental health.

Article 30 tanks aerial ladders and walkway around the perimeter of the tank should be fitted with a back protector should also be equipped with a protective fence.

Article 31 – the working time on the air vessels friends to workers must wear safety belts and lifelines

Article 32 of the micro-tube water tanks should be tanks in order to escape.

Article 31 of the convention should be working on air tanks workers must use safety belts and lifelines

Article 32 – the small tubes, tanks, water tanks should be in line with the ladder.

Article 33 should be ground wire to the metallic body of all air and ground and underground tanks attached.

Article 34 All electrical devices used in tanks that are placed in the water, must be waterproof and be equipped with a grounding system.

Article 35 All cables, power equipment, fittings and similar items used in damp environments tanks shall be equipped with a grounding (earthing) all instructions related to Vrayt electrical safety in wet environments is essential.

Article 36 If the joist materials Vyadal concrete block roof tanks should be made of all technical calculations such as tank tops are quite stable.

Article -37 in cold areas to prevent water from freezing, take the underground storage tanks (buried) was used.

Article 39 at the time of coating the inside of tanks or doing something else must have two or more workers are employed so that a person must be stationed outside the tank and the rest of the monitor is working. Individual employment in such work is prohibited.

Article 40 water tanks in service operations, workers should work clothing, masks, gloves, boots, goggles and other equipment required to be equipped properly.

Article 41 air tanks must be installed using the appropriate equipment and machinery to be done by qualified persons.

Article 42 When installation of all tanks and related facilities, including air, land, and underground pools, etc. Only those who are authorized to work safety training to be observed.

Article 44 of the building’s air tanks, transport of heavy materials and tools Vhjym by persons using ladders is prohibited.

Article 45 of the communication channel for the movement of persons between tanks should be properly equipped to guard bridges Drfvasl be installed on the canal.

Article 46 – eating, drinking, smoking, sleeping, etc. is prohibited inside the tanks.

Article 47 – the coating and color needs of non-toxic waste and health are highlighted.