مقایسه کاربردی مخازن تاشو با مخازن فلزی

مخازن تاشو

مقایسه کاربردی مخازن تاشو با مخازن فلزی

1- وزن کمتر : بدلیل استفاده از مواد پلی مری مسلح و مقاوم محصول دارای وزن کمتری است (10/1 ) در نتیجه به آسانی جابجا شده و و هزینه های جابجایی تانکر های فلزی را ندارد .

2- انبار داری و نگهداری : جمع شدن این مخازن باعث کاهش حجم شده و در پرژه های فصلی و موسمی مشکل انبار داری را کاهش می دهد .

3-تعمیر : برای تعمیر مخازن تاشو به حداقل تخصص و ابزار نیاز است و بدلیل امکان شتشوی آسان نگهداری از محصول  به راحتی میسر است

4-سهولت در عایق بندی حرارتی : استفاده از عایق های حرارتی بدلیل کاهش سطح تماس به راحتی میسر است .

5-قابلیت استقرار در هر سطحی : با توجه به فرم پذیری این مخازن امکان استفادی آن در سطوح شیبدار و غیر مسطح میباشد و نیاز به آماده سازی و زیرسازی محل استقرار ندارد

6-توزیع بار : استفاده مخازن کیسه ای در مکانهایی که بوسیله مواد نرم پوشش شده اند نظیر عایق رطوبتی پشت بام بدلیل توزیع بار صفحه ای هیچگونه آسیبی به سطح زیر کار وارد نمی کند در صورتی که مخازن فلزی با وارد آوردن فشار نقطه ای عملا” مشکل ساز می شود .

7- مخازن زیر زمینی : استفاده از مخازن زیر زمینی به عنوان مخازن پس آب ( سبتیک) و یا مخازن آب مصرفی در مخازن تاشو به دلیل ارتفاع کم و مقاومت در برابر خوردگی بسیار مرقون به صرفه تر و عملی تر است .

8-عایق الکتریکی : مواد تشکیل دهنده مخازن تاشو از پلی مر (PVC ) بوده و به این بدلیل عایق الکتریکی بسیار مقاومی است

9- ضربات یا فشار های احتمالی : بدلیل انعطاف پذیری و مقاومت بسیار بالای مواد مواد سازنده این مخازن نسبت به نوع فلزی خود از عمر بیشتری و صدمه پذیری کمتری برخوردار است .

Comparison of folding tanks with tanks

1 weighs less: as the use of armed resistance polymeric product has less weight (1.10) making them easy to transport and handling costs and do not have a metal tank.

2 storage and maintenance: the gathering of the tanks to reduce the size of the project will reduce seasonal and seasonal storage problem.

3-Repair: To fix a collapsible tanks require minimal expertise and tools that allow for easy maintenance of the product is easily possible Shtshvy

4-The ease of thermal insulation: Thermal insulation because it reduces the contact area is easily possible.

5-sustainability at every level: Since forming the tanks are being used in steep and unpaved surfaces and seating for Infrastructure and does not require preparation ” will be troublesome.

(7) Underground tanks: the use of underground reservoirs as the water tanks (Sbtyk) or water tanks collapsible tanks for low and high resistance to corrosion Mrqvn more effective and more practical.

8-insulating material forming the reservoir folding polymer (PVC) and is highly resistant electrical insulation due to

9 blows or pressure potential: Because of the flexibility and high resistance materials manufacturer of steel tanks compared to their longer life and less susceptibility to damage

Use insulation Hrarty, Ng·hdary, warehousing and repair facility in insulated tanks Tashv, Hrarty, Alktryky, insulated pressure vessels Ahtmaly, Tashv, underground reservoirs Zmyny, Flzy, tanks tanks tanks ingredients Tashv, Ay, bag handling costs Steel tank.