ماده جلوگیری کننده از خوردگی و ایجاد رسوب ویژه ی برجهای خنک کننده

فيلتراسيون اسمز معكوس

شرح محصول

بطور اساسی برنامه کنترل شیمیایی دقیق و مناسب ،برای  آب تغذیه  سیستمهای خنک کن به شمار می آید،که بطور همزمان  و به میزان دقیق از مواد ی استفاده نماید که خاصیت میکروب کشی،ضد خوردگی و ضد رسوب داشته باشد.استفاده از مواد میکروب کش به جهت از بین رفتن میکروبها یی  که خوردگی عمومی را کاهش می دهند و مواد ضد رسوب،موادی هستند که از تشکیل  رسوبات  ناخواسته در سیستم جلوگیری به عمل می آورند.بنابراین لازمه کنترل شیمیایی و کامل که قابل قبول نیز باشد توجه خاص به تمامی موارد ذکر شده است.

خواص

کنترل طیف وسیعی از باکتریها،جلبکها و خزه ها

حاوی ماده ضد کف

همراهی ماده ممانعت کننده شیمیایی جهت جلوگیری از خورندگی

مشخصات فیزیکی

1-شکل ظاهری:مایع بی رنگ

2-حلالیت:قابل انحلال در آب به میزان 100%

مقدار و روش مصرف

مقدارمصرف با توجه به نوع آب مصرفی،شرایط کار برج خنک کننده و میزان آلودگی محیط تعیین می شود.توصیه می گردد در نخستین مرحله استفاده از این ماده به ازاء هر متر مکعب آب موجود در سیستم مقدار 1-5/0لیتر از ماده رسوب زدا را می توان به راحتی توسط پمپ تزریق و یا بطور مستقیم به سیستم اضافه نمود.

نکته

این ماده دارای خاصیت قلیائی می باشد.از تماس آن با پوست و چشم خودداری کنید و در صورت آلودگی محل را با آب،شستشو دهید.

نوع بسته بندی

بشکه های 70-68-35-25 کیلو گرمی

Basically the proper chemical control, the feed water is cooling systems, which are used simultaneously and the exact amount of material that has germicidal effects, anti-corrosion and anti-fouling is.Pay particular attention to all items listed.

Properties
Control a broad spectrum of bacteria, algae and moss
Contain an anti-foaming agent
Association of chemical inhibitors to prevent corrosion
Physical characteristics
1. Appearance: colorless liquid
2. Solubility: soluble in water to 100%
Amount and method of use
can be easily added to the system by a pump or directly.
Note
This material is alkaline. On contact with skin and eyes and avoid the contamination of water, rinse.
Type of packaging
70-68-35-25 kg barrel

 ALKOSAR water treatment, reverse osmosis, water purification sure cooling tower to prevent corrosion, alkaline, anti-corrosion and anti-fouling, soluble in water, the NC6, antifoaming agent, colorless liquid, chemical inhibitors, Food Microbiology ruler, level of pollution, pump