مزایای استفاده از PLC

PLC

1.سیم بندی سیستم‌های جدید در مقایسه با سیستم‌های کنترل رله‌ای تا 80کاهش می‌یابد.

2.از آنجاییکه PLC توان بسیار کمی مصرف می‌کند، توان مصرفی بشدت کاهش پیدا خواهد کرد.

3.توابع عیب یاب داخلی سیستم PLC ، تشخیص و عیب‌یابی سیستم را بسیار سریع و راحت می‌کند.

4.برعکس سیستم‌های قدیمی در سیستم‌های کنترلی جدید اگر نیاز به تغییر در نحوه کنترل یا ترتیب مراحل آن داشته باشیم، بدون نیاز به تغییر سیم‌بندی و تنها با نوشتن چند خط برنامه این کار را انجام می‌دهیم. در نتیجه وقت و هزینه بسیار بسیار اندکی صرف انجام اینکار خواهد شد.

5.در مقایسه با تابلو‌های قدیمی در سیستم‌های مبتنی بر PLC نیاز به قطعات کمکی از قبیل رله ، کانتر، تایمر، مبدل‌های A/D و D/Aو… بسیار کمتر شده است. همین امر نیز باعث شده در سیستم‌های جدید از سیم‌بندی،  پیچیدگی و وزن تابلو‌ها به نحو چشمگیری کاسته شود.

PLC. 6ها استهلاک مکانیکی ندارند بنابراین علاوه بر عمر بیشتر، نیازی به تعمیرات و سرویس های دوره ای نخواهند داشت.

7.بر خلاف مدارات رله کنتاکتوری، نویزهای الکترونیکی و صوتی ایجاد نمی کنند.از آنجاییکه سرعت عملکرد و پاسخ‌دهی  PLC در حدود میکرو‌ثانیه و نهایتا میلی ثانیه است،  لذا زمان لازم برای انجام هر سیکل کاری ماشین بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و این امر باعث افزایش میزان تولید و بالا رفتن بازدهی دستگاه می‌شود.

8.ضریب اطمینان و درجه حفاظت این سیستم‌ها بسیار بالا تر از ماشین‌های رله‌ای است.

وقتی توابع کنترل پیچیده‌تر و تعداد I/O ها خیلی زیاد باشد، جایگزین کردن PLC بسیار کم ‌هزینه‌تر و راحت‌تر خواهد بود.

1. Relay wiring new systems compared to 80 control systems is reduced.

Since the PLC

2. az consumes very little power,
Power consumption will be reduced drastically.

3. Diagnostic functions internal PLC, diagnose and troubleshoot your system much faster and easier.

4. Unlike traditional systems, a new control system requires a change in control or if the steps that we have,
Need to change the wiring and only write a few lines of code to do this work.
Resulting in very little time and money will be spent doing so.
5. Compared with the old boards PLC based systems require auxiliary components such as relays, counters, timers, converters, A / D and D / A, and is much less. Which makes the new system of wiring, complexity and weight of the panels to be reduced substantially.
PLC. 6 and no mechanical wear, so in addition to longer life, in need of repair and service will be periodic.
7. Unlike the contactor relay circuits, electronic noises and not producing strong audio performance and response speed PLC Since the end of microseconds and milliseconds, so the time required to perform each duty cycle machines substantially reduced and this makes increasing production and increasing the efficiency of the device.
8. confidence and protection systems is much higher than Rlhay machines.
When the complex control functions and I / O are very high, very affordable and will be easier to replace the PLC.

Water, salt water aqua, water treatment system, water treatment Joker water tek, water purification Aqua Star Aqua Water Treatment Taiwan, single Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Joy, Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Gold, device household water treatment soft water, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, water purification price soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price water tek, prices water Purifier water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek