دستگاه های آب شیرین کن (R.O) خانگی

دستگاه های آب شیرین کن خانگی

به روش اسـمز معکـوس (Reverse Osmosis) در انـدازه کوچک (خانگی) و با ظرفـیت های تولید مختلف از 100 لیتر تا حداکثر 1000 لیتر آب در شبانه روز، مشکلات مربوط به آلودگی و املاح آب را تا بیش از 90 درصد رفع می­کنند و املاح و مواد مضر موجود در آب های خام نظیر مواد شیمیایی آلی، ذرات معلق، بو، مزه و امـلاح و نمک­ها را طی مراحل مختلف از بیـن می­برند و از آب حذف می­کنند و آبی با کیفیت مناسب و گوارا برای آشامیدن، تولید می­کنند.

از آب شیرین کن های خانگی برای مصارف آشامیدن، پخت و پز، صنایع غذایی و سایر کاربردهای خانگی به راحتی و اطمینان استفاده می­­شود. این دستگاهها، قادرند مقدار فلزات سنگین و املاح معدنی موجود در آب مانند نقره، جیوه،‌ پتاسیم، منیزیم، روی، آرسنیک، مس، نیکل، کرم و نیتراتها را به حد کافی کاهش دهند، به نحوی که سلامت آب برای مصارف آشامیدن تامین گردد.

harmful substances in the raw water, such as organic chemicals, dust, odor, taste and minerals and salts at different stages of destroyed and removed from the water and for drinking water quality and fresh produce.
For the purposes of domestic desalination drinking, cooking, food and other household applications easily and safely used. These devices are capable of heavy metals and minerals in the water, such as silver, mercury, potassium, magnesium, zinc, arsenic, copper, nickel, chromium and sufficient to reduce nitrates, such as health, water supply for drinking purposes back.

Water, salt water aqua, water purification water purification Hayzhnyk Aqua Star Aqua Tech Water Treatment, Water Treatment Aqua Climate, Water Aqua Life Aqua Clean water treatment, water purification system water tek, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, domestic water purifier water tek, the price of water treatment water tek, water Purifier price soft water, water purification system water tek price