مشخصات دیگ بخار زغال سنگی

مشخصات دیگ بخار زغال سنگی

فشار کار  بخار متعارف این بویلر  10 اتمسفر می باشد ولیکن امکان طراحی و تولید دیگ با فشار بالاتر  ، تا 25 اتمسفر وجود خواهد داشت (فشار بالاتر از 20برای بویلر های فایرتیوب توصیه نمی شود).

این بویلر دارای سه پاس کامل حرارتی مطابق استاندارد های بین المللی و ملی با راندمان بالا می باشد که سبب صرف جویی در مصرف سوخت در آن شده است.

این بویلر بخار از امکان نصب اکونومایزر برخوردار می باشد که این امر باعث شده تا بتوان راندمان حرارتی آنرا به حدود 95 درصد افزایش داد

این دستگاه دارای فیلتر مخصوص جهت زدودن ذرات معلق و کاهش گازهای مضر محیط زیست می باشد.

پکیج بودن بویلر و تجهیزات آن ، امکان نصب و انتقال آنرا به سادگی امکان پذیر نموده است ..

این دیگ بخار از ویژگی کنترل تمام اتوماتیک کارکرد و تولید بخار برخوردار است و همچنین امکان نصب سیستم های  PLC و مانیتورینگ نیز وجود دارد.

در این نوع بویلر امکان طراحی و نصب سوپر هیت در بین پاس های حرارتی 2  و 3 وجود دارد.

Conventional steam boiler working pressure is 10 atm, but the possibility of designing and manufacturing high-pressure boiler, so there will be 25 atm pressure (higher than 20 is not recommended for boilers Fayrtyvb).

All three pass boiler thermal efficiency in accordance with international and national standards, which resulted in a savings in fuel consumption.

The steam boiler economizers may have installed that is causing it to be about 95% thermal efficiency was improved

It has a special filter to remove suspended solids and reduce environmental emissions.

The package boiler and its components, it is possible to install and transport is easily possible.

This controller features fully automatic operation and a steam boiler is installed and there PLC and monitoring systems.

This type of boiler is capable of designing and installing super heated in the heat passes 2 and 3 there.

Types of Safety Bkhar, Boilers Boilers Boilers prices Bkhar, Bkhar, inspection technology Fayrtyvb, boilers boiler boilers Snty, Mvdy, Bkhar, Boilers Boilers Bkhar, system diagnostics for troubleshooting Bkhar, Bkhar, pot boiler prices Bkhar, boiler economizers installed by Bkhar, article