فیلترهای ارزان اما غیر استاندارد و غیربهداشتی

فیلترهای بهداشتی و مرغوب

استقبال بی نظیر خانواده های ایرانی از دستگاه های تصفیه آب خانگی ، باعث شده است که عده ای از توزیع کنندگان سودجو نسبت به واردات و فروش انواع و اقسام دستگاه ها و فیلترهای غیر استاندارد و غیر بهداشتی در بازار ، اقدام کنند.

 استفاده از فیلترهایی که با مواد اولیه غیر بهداشتی و غیر استاندارد تولید شده اند، می تواند عواقب وخیمی برای سلامتی مصرف کنندگان خصوصا زنان باردار و نوزادان داشته باشد.

Iranian unparalleled welcoming family home water treatment devices,
The cause is
The number of distributors jobber than
To import and sell all kinds of devices
Substandard and unsanitary and filters on the market, take action.

Use the standard filters with unsafe materials have been produced, can have serious consequences for the health of consumers, especially pregnant women and their babies.

Water Purifier Water prices Safe, Safe water prices, Safe water, soft water, water treatment, water treatment, household water treatment, household water treatment water tek, household water treatment in Karaj, soft water, domestic water filters, water filtration system, water Purifier water tek, soft water, water purifier, water company, Safe, Safe water