دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای سافت واتر

دستگاه تصفیه آب soft water

دستگاه تصفیه آب خانگی دارای 6 مرحله فیلتراسیون سافت واتر شامل :

مرحله اول فیلتراسیون : فیلتر پلی پروپیلن 5 میکرون با پوسته شفاف جهت حذف گل و لای ، شن و ماسه و سایر آلودگی ها می باشد.

اگر ساکن استان البرز و شهر کرج هستید می توانید از نمایندگی اصلی دستگاه تصفیه سافت واتر در کرج محصول خود را تهیه کنید.

مرحله دوم فیلتراسیون : فیلتر کربن پودری با پوسته سفید جهت حذف کلر ، ترکیبات آلی ، رنگ ، طعم و بوی نامطلوب می باشد.

مرحله سوم فیلتراسیون : فیلتر کربن بلاک جهت تکمیل عملکرد مرحله دوم می باشد.

* پوسته های مورد استفاده در مراحل 1 و 2 و 3 از جنس پلی کربنات نو بوده که بهداشتی ، ضد خش و مات شدن و مقاوم در برابر ترک خوردن می باشند.

مرحله چهارم فیلتراسیون : غشای ممبرین جهت حذف املاح و کاهش سختی آب تا ابعاد 0/0001 میکرون می باشد.

مرحله پنجم فیلتراسیون : فیلتر کربن خطی جهت بهبود طعم و بوی آب می باشد.

مرحله ششم فیلتراسیون : فیلتر بیوسرامیک مواد معدنی جهت تنظیم pH و بهبود طعم و مزه آب می باشد.

6 stage filtration water treatment system includes:
Step 1:The first stage of filtration: 5 micron polypropylene filter with a transparent shell to remove mud, sand and other contaminants are.
5 micron polypropylene filter with transparent casing to remove mud, sand and other contaminants
Step 2: The second stage filtration: filter carbon powder with a white shell to remove chlorine, organic compounds, color, taste and smell are undesirable. powdered with white shell carbon filter to remove chlorine, organic compounds, color, taste and smell bad
Step 3: The third stage filtration: carbon block filter is to complete the second stage. carbon block filter to complete the second phase
* Shell used in steps 1, 2 and 3 of the new health polycarbonate, anti-scratch and are opaque and resistant to cracking.
Step 4: * Shell used in stages 1, 2 and 3 of that new health polycarbonate, scratch-resistant and resistant to cracking are blurring.cell membrane to remove salts and water hardness reduction to micron dimensions 0001/0
Step 5: The fourth stage filtration membranes of the membrane to remove salts and reduce water hardness and size of 0.0001 microns. inline carbon filter to improve the taste and odor of water
Step 6: The sixth stage filtration: Filter bioceramic minerals to adjust the pH and improve the taste of water. The fifth stage filtration: inline carbon filter to improve the taste and smell of water.Filter bioceramic minerals for pH adjustment and improve the taste of water. Water purifier soft water, soft water, domestic water purifier, water purification soft water machine, water purifier soft water, soft water purifier water, soft water and installing water purifier, water purifier sales of soft water, soft water filter, the price of domestic water purifier soft water, soft water price water purifier, water purifier prices soft water, soft water purifier water agencies

Installation of water purification soft water, soft water company, representing water, household water treatment in Tehran, Karaj Household water treatment, water purification Branch, Water Purifier, Safe, Safe water system, water site Safe, Safe Water Company, Sales soft water Purifier water, water purification equipment sales Safe, soft water filter, water machine price Safe