انواع سیستم های فیلتراسیون

فیلتراسیون و انواع آن

انواع سیستم هاى فیلتراسیون آب

  • تامین مواد شیمیایی از قبیل آنتی اسکالانت ، رزین های کاتیونی و آنیونی، کربن اکتیو، هیپوکلراید کلسیم ، و …
  • سیستم هاى تصفیه و ضدعفونى به روش تزریق گاز ازن
  • سیستم هاى تصفیه و ضدعفونى به روش پرتودهى فرابنفش
  • مشاوره و اجراى انواع طرح هاى پالایش فیزیکى و شیمیایى آب
  • فروش انواع پمپ های تزریق مواد شیمیایی
  • تامین تجهیزات و قطعات آب شیرین کن مانند پرشروسل ، ممبرین ، پمپ های فشار بالا
  • تامین تجهیزات اندازه گیری و کنترلر مانند فلومتر سنج و … pH متر، TDS متر و EC

سیستم های فیلتراسیون,
فیلتراسیون و انواع آن,
فیلتراسیون روغن و سوخت,
فیلتراسیون نم قطره,
نانو فیلتراسیون,
نانو فیلتراسیون در تصفیه آب,
نانو فیلتراسیون در صنایع غذایی,
نانوفیلتراسیون چیست,
غشاهای نانو فیلتراسیون,
فیلتراسیون مویرگی,
فیلتراسیون مایعات,
فیلتراسیون مستقیم,
فیلتراسیون مایع,
فیلتراسیون مستقیم آب,

Supply chemicals such as anti-Askalant, cationic and anionic resins, activated carbon, calcium chloride hypochlorite and …
Cleaners and disinfecting the injection of ozone
Filtration and disinfection systems using ultraviolet irradiation
Consulting and implementation of a variety of physical and chemical water purification projects
Sales of chemical injection pumps
Supply components such as Prshrvsl desalination, membrane, high pressure pumps
Flow measurement and control equipment such as thermometers and … pH meter, TDS meter, EC

 Water purification filters, filter systems, domestic and industrial water treatment, membrane filtration is the trans-membrane, membrane production, membrane press, the exchange membrane, membrane filters for water filtration, membrane filter press, March break, membrane water treatment, membrane filtration systems, Parlymnt membrane, membrane consisting filled, membrane press, the pulpit Tdbr, how Mmbran, panel membrane switch

Filtration systems
Filtration system,
Filtration systems of drip irrigation,
Water filtration system,
Oil filtration system,
Air filtration system for water coolers,
Filtration systems,
Water cooler filtration system,
Membrane filtration systems,
Industrial filtration system,
Fuel filtration system,
Oil filtration system,
Filtration systems,
Filtration and its variants,
Static Wikipedia,
Oil and fuel filtration,
Nam filtration drops,
Oil filtration,
Nano-filtration,
Nano-filtration water treatment,
Nano filtration in food industry,
What nanofiltration,
Nanofiltration ppt,
Nano-filtration membranes,
Nano filtration pdf,
Capillary filtration,
Liquid filtration,
Direct filtration,
Mehrab filtration,
Liquid filtration,
Mechanical filtration,
Direct filtration of water,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *