چرا آب تصفیه شده استفاده کنیم

آب تصفیه شده

سلامتی یکی از اصلی ترین نیازهای هر انسانی می باشد که یکی از الزامات رسیدن به آن توجه به سلامت موادی است که مصرف می کند.

انسان ها روزانه حدود دو لیتر آب مصرف می کنند که اگر این آب دارای آلودگی باشد اثرات غیر قابل جبرانی را به همراه خواهد داشت. آب عنصر شیمیایی اصلی بدن شما می باشد. به طور متوسط 60% از وزن بدنتان از آب تشکیل شده است. خیلی از فعالیتهای طبیعی و عملکردی از بدنتان به آب وابسته است، برای مثال مواردی نظیر: دفع سموم از ارگان ها، حمل مواد مغذی به سلول ها و ایجاد محیط مرطوب برای بافتهای گوش وحلق و گلو همگی از وظایف آب می باشند.

آب نا سالم که حاوی محلول نمک‌ها و فلزات زیان‌آور است، متابولیسم سلولی و سوخت و ساز سلول‌های بدن انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در رسیدن غذا و اکسیژن کافی به نسوج و بافت‌های بدن اختلال ایجاد می‌‌نماید. این اختلال به‌صورت خستگی مفرط، ناراحتی‌های پوستی، ضعف در عضلات بدن، سردرد و … ظاهر می‌گردد. مواد زائد آب در سیستم گردش خون به‌صورت رسوباتی در جداره رگ‌ها باقی می‌مانند و موجب تصلب شرائین، فشار خون، کاهش کارائی کلیه‌ها و کاهش ترشحات مفید غدد بدن و نهایتاً سکته‌های قلبی، مغزی و سایر عوارض خطرناک می‌گردند.

« نوشیدن آب سالم حق شماست »

آب ناسالم و احیانا مضر برای سلامتی، لزوما دارای طعم و بوی بد نیست….

امروزه منابع محدود آب شیرین قابل دسترس در معرض انواع آلودگی‌های میکروبی و شیمیائی قرار گرفته‌، و آلاینده‌های فراوانی از طریق فاضلاب‌های صنعتی و کودهای شیمیائی منابع حیاتی انسان‌ها را به‌طور جدی تهدید می‌نماید.

متأسفانه با توسعه تمدن جدید و صنعتی شدن جوامع، فاضلاب‌های صنعتی باعث ورود موادی سمی از قبیل فلزات سنگین، اسیدیته آزاد، مواد قلیائی، گازهای سمی، مواد رادیواکتیو، میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا، چربی و روغن و … به آب می شوند.

مواد شوینده که در عصر ما بسیار توسعه یافته و حجم وسیعی را تشکیل می‌دهد، از طریق چاه‌های فاضلاب وارد آب‌های زیرزمینی گردیده ومولکول‌های کربن‌دار حلقوی (هیدروکربورها) موجود در آن که به آسانی قابل استحاله و تغییر نیستند، وارد آب‌های زیرزمینی می‌گردند و آلودگی‌ شیمیائی ایجاد می‌نمایند. متأسفانه با تمام تلاشی که به عمل آمده در حال حاضر فقط ۲۵ درصد از پاک‌ کننده‌ها در شرایط معمولی تجزیه می‌گردند و ۷۵ درصد آنها استحاله نمی‌گردد و مولکول‌های حلقوی کربن‌دار آنها شکسته نمی‌شوند.

Health is one of the fundamental needs of every human being, one needs to consider the safety of substances that consume.
About two liters of water daily to humans if the water is contaminated it will have irreversible effects. Water is your body’s principal chemical component. On average, 60% of your body weight is water. Many normal activities and functions of your body is water, for example, such as: toxins from organs, carries nutrients to your cells and tissues creating a moist environment for ear, throat and pharyngeal all the functions of water Unhealthy Bashnd.b containing dissolved salts and metals are harmful, cell metabolism and affect the metabolism of human cells and tissues, and in getting food and oxygen to the tissues of the body is disrupted. This disorder as fatigue, skin irritation, muscle weakness, headache, etc. appear.
“You have the right to drink clean water.”
Unsafe water and possibly harmful to health, is not necessarily a bad taste and odor ….
Today, limited fresh water resources available to a variety of biological and chemical contaminants are located, and the frequency emissions from industrial waste and fertilizers of human life is seriously threatened.
Unfortunately, the development of a new civilization and industrialization of societies, industrial waste causes toxic substances such as heavy metals, free acidity, alkalis, toxic gases, radioactive materials, pathogenic microorganisms, fats and oils and water are.
Detergents that are developed in our times and make up a large volume of wastewater into groundwater through wells have Vmvlkvlhay ring carbon (hydrocarbons) in the transformation and modification are not easy to enter the groundwater are of chemical pollution of drawn. Unfortunately, with all the effort to come clean now only 25 percent and 75 percent of them are in the ordinary course of decomposition and transformation does not ring carbon molecules are not broken.

Household water treatment machine soft water, soft water treatment system installation procedure Vatr, soft water, soft water, water treatment, water purification soft water, soft water, domestic water treatment, water purification soft water, soft water, domestic water treatment system, water treatment system soft water, water purification soft water prices, the price of domestic water purification soft water, soft water, domestic water prices, the price of water purification soft water, soft water, water purification equipment prices