در واقع میزان خلوص آب مصرفی شما در موقعیت های مختلف چقدر باید باشد

TDS متر

1 – استفاده از قرص های ید ، روش سریع و آسانی برای ضدعفونی کردن آب است. استفاده از آنها ارزان و مقرون به صرفه است. این روش ، برای طبیعت گردان ، مسافران ، کوه نوردان و کسانی که به طور موقت در وضعیت اضطراری قرار دارند بسیار مناسب است.

2 – قرص های کلر یکی دیگر از روشهای ارزان و آسان برای گندزدایی آشامیدنی است. کلر میکروارگانیزمهای بیماری زای آب را از بین می برد. با چند عدد قرص کلر می توانید یک ظرف چهارلیتری از آب رودخانه ، چاه یا چشمه را در عرض چند دقیقه ضدعفونی کنید. این روش نیز برای مواقع اضطراری توصیه می شود.

3 – پودر کلر نیز یکی دیگر از اشکال کلر است که می تواند برای میکروب زدایی از آشامیدنی مورد استفاه قرار بگیرد. برای ضدعفونی کردن آب چاه خصوصی خود می توانید پودر کلر را تهیه و طبق دستورالعمل درون چاه بریزید تا کلیه میکروارگانیزمهای خطرناک را از بین ببرد. قبل از مصرف حتما در خصوص میزان مورد استفاده و مدت زمان اثربخشی آن از کارشناسان بهداشت سوال کنید.

4 – دستگاه های تصفیه آب سرشیری ، به طور کامل قادر به تصفیه آب آشامیدنی نیستند اما کلر، بو وطعم نامطبوع و برخی از آلاینده های آب را حذف می کنند.

5 – دستگاه های تصفیه آب اسمزمعکوس ، تقریبا 95% آلاینده های آب را حذف می کنند. گل و لای ، شن و ماسه ، زنگ لوله ها ، کلر باقیمانده ، نیترات ، فلزات سنگین و بسیاری دیگر از ناخالصی های آب به وسیله این دستگاه ها حذف می شود. دستگاه در زیر سینک آشپزخانه نصب شده و در هر لحظه آب آشامیدنی سالم و گوارا را برای شما فراهم میکند.

1 – The use of iodine tablets, fast and easy way to disinfect water. The use of cheap and affordable. This way, for nature tourists, travelers, mountaineers and those who are temporarily in an emergency situation is very convenient.
2 – chlorine tablets to disinfect drinking is another cheap and easy way. Chlorinated water destroys pathogenic microorganisms. With a few tablets of chlorine can have a four-liter container of water, wells or springs within a few minutes to disinfect it. This method is recommended for emergencies.
3 – chlorine powder is another form of chlorine that can be used for microbial inactivation of drinking. To disinfect your private well water can provide chlorine powder and pour into the well according to destroy all dangerous microorganisms. Before you take the amount of time and effectiveness of health experts ask.
4 – Water-cream machine, are not fully capable of treating drinking water, chlorine, unpleasant flavor and some water contaminants are removed.
5 – RO water purification system, approximately 95% water contaminants are removed. Mud, sand, rust pipes, residual chlorine, nitrates, heavy metals and many other water impurities can be removed by these devices. The device is installed under the kitchen sink at any moment to provide safe drinking water and fresh for you.

Reverse osmosis, water purification soft water, water purification, water treatment Hayzhnyk water tek, single Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Joy, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, water prices treatment soft water, water purification price of water tek, price of treating water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek