مراحل مختلف تصفیه آب در این دستگاه

مراحل تصفیه آب

در مرحله اول تصفیه آب: استفاده از فیلتر الیافی 5 میکرون- حذف ذرات معلق- گل و لای زنگ آهن

در مرحله دوم تصفیه آب: استفاده از فیلتر کربن گرانول- حذف مواد آلی- نیتراتها، کلرها

در مرحله سوم تصفیه آب: استفاده از فیلتر کربن بلاک- حذف بو، مزه، حذف رنگدانه

در مرحله چهارم تصفیه آب: استفاده از فیلتر ممبران ro، حذف 98 درصد سختی آب و جداسازی میکروبها

در مرحله پنجم تصفیه: استفاده از فیلتر کربن نهایی- حذف رنگ ، بو، مزه از آب ذخیره شده در مخزن آب

در مرحله ششم تصفیه: استفاده از فیلتر میزال- اضافه نمودن املاح معدنی مفید و مورد نیاز بدن به آب تصفیه شده

دستگاه تصفیه اب خانگی از قطعات و لوازم مانند مخزن ذخیره آب، پمپ پوستر جهت تقویت فشار شیر استیل مجزا جهت استفاده آب جهت رفاه و اسایش شما و خانوادتان تشکیل شده است.

تصفیه کننده آب,
تصفیه کننده آب خانگی,
تصفیه کننده آب زیر سینکی,
تصفیه کننده آب,
تصفیه کننده آب خانگی,
تصفیه کننده آب قیمت,
تصفیه کننده آب آکواریوم,
انواع تصفیه کننده آب,
دستگاه تصفیه کننده آب,

اگر ساکن استان البرز و شهر کرج هستید می توانید از نمایندگی اصلی دستگاه تصفیه سافت واتر در کرج محصول خود را تهیه کنید.

In the first stage water filtration: 5 micron fiber filtration removes particles of silt rust Mlq-

In the second stage of water treatment: use of carbon filters Granvl- removal of organic nitrates, chlorine

In the third stage of water treatment: use of carbon filters remove Blak- smell, taste, remove pigments

In the fourth stage of water treatment: membrane filtration ro, remove 98 percent of water hardness and microorganisms

In the fifth stage of treatment: Use a final carbon filter to remove color, odor, taste of water stored in the water tank

In the sixth stage of treatment: Filter Myzal- adding useful minerals needed by the body to clean water

Household water purification machine parts like water storage tanks, pumps for pressure boosting posters separate stainless steel tap water to be used for the welfare of you and your family is formed.

Soft water, water treatment, water purifiers soft water, soft water, water treatment, household water treatment, household water treatment water tek, household water treatment in Karaj, soft water, domestic water treatment, water treatment system, water treatment system, domestic water tek , Safe water system, water site Safe, Safe water company, the price of water purification soft water, water purification units representing water tek