مزایای مخازن پلی اتیلن

مخازن پلی اتیلن آب

کاملا بهداشتی ، قیمت مناسب ، کیفیت بالا ، طولانی ترین مدت زمان گارانتی ، مخازن ضد جلبگ ، ضد بو ، هیچگونه تغییری درخواص فیزیکی و شیمیایی آب داخل مخزن ایجاد نمی شود.آب داخل مخازن پلی اتیلن مازندران ، جلبگ نمی زند ، بو نمی گیرد ، طعم آن عوض نمی شود ، رنگ آن تغییر پیدا نمی کند . در مخازن افقی پلی اتیلن مازندران تا حجم 4000 لیتر ، در قسمت خروجی مخازن یک عدد اتصال برنجی جهت سهولت نصب شیر و یا هر وصاله ی مربوط به لوله کشی به صورت رایگان نصب شده است . در سایر مخازن قابلیت نصب انواع اتصال و یراق درسایزهای استاندارد وجود دارد.

Hygienic, affordable, high-quality, long warranty period, Jlbg anti-tank, anti-odor, no change Drkhvas physical and chemical water tank is not created. Polyethylene water tanks in Mazandaran, Jlbg not, does not smell, taste does not change, does not change color.
Horizontal plastic tanks to the volume of 4000 liters, an output part of a number of brass fittings for ease of installation milk tanks or any Vsalh related to plumbing installed for free. Tanks can be installed in other types of connections and fittings are standard sizes.

Saif water system, silica, water storage tank, concrete water tank, water tank heaters 206, Tabarestan water tank, water tank fiberglass, metal water tank, water tank, air, plastic water tank, water tank made of plastic, galvanized water tank, water tank in refrigerator , tank mixing tank Dar, air, compressed air tanks, air tanks, air and water tank, hydraulic tank