توضیحاتی راجع به زغال اکتیو

زغال اکتیو

زغال اکتیو چیست؟
در ابتدا باید توضیح داده شود که زغال اکتیو همان زغال معمولی می باشد که به وسیلۀ نقره اکتیو شده و این باعث می شود تا نقره، برای رسیدن به ترکیب ثابت، با خیلی مواد ترکیب شود و البته نقره خاصیت ضد عفونی کننده هم دارد.

امروزه در بسیاری ماشین های لباسشویی با تکنولوژی Nano Silver”” مواجه هستیم که از همین خاصیت ضد عفونی کنندگی نقره در آن استفاده می شود.

از طرفی هم زغال، خود به عنوان بهترین صافی در صنعت به شمار می آید و دارای خلل و خرج و روزنه های بسیار ریزی می باشد که می توانند تمام ذرات معلق میکروسکوپی آب را به دام بیندازد و آب را شفاف کند.

از زغال اکتیو در ماسک های ضد شیمیایی ، تصفیۀ آب آشامیدنی و حتی صنایع دارویی استفادۀ گسترده ای می شود.

البته میزان پوشاندن زغال با نقره بسته به شرایط مصرف فرق می کند.

زغال های اکتیو به صورت ها و شکل های مختلفی تولید می گردد که در اشکالی مانند خرده سنگ ، قرص و استوانه دیده شده.

زغال های اکتیو که در فیلترهای تصفیۀ داخل آکواریوم استفاده می شوند دارای درصد بسیار کمی نقره می باشند و شکل آن ها به صورت استوانه های کوچک می باشد.

در بازار انواع متنوّعی از این زغال ها موجود است که در کیفیت های مختلفی تولید می شوند.

ولی توصیۀ ما این است که تنها تولیدات گران قیمت و غیر چینی را تهیّه کنید، حتی انواع ایرانی آن هم کیفیت مناسبی دارند ولی در این یک مورد نمی شود به چین اعتماد کرد. چون انواع نا مرغوب این زغال ها به دلیل کم یا زیاد بودن میزان Ag ،ممکن است برای آبزیان شما خطرناک باشند.

علاوه بر آن به دلیل کیفیت کم، در آب خرد شده و کم کم وارد آب شما می شوند و بعد از مدتی با حجم زیادی پودر زغال در آکواریوم تان مواجه خواهید شد که جمع کردن آن بسیار مشکل است و البته ممکن است وارد بدن ماهی ها شود.

خواص زغال اکتیو,
ذغال اکتیو چیست,
تهیه زغال اکتیو,
تولید زغال اکتیو,

Today, many washing machines Technology Nano Silver “” Feel face the anti-infective properties of silver are used in it. Part, the coal industry as the best filter in the conspiracy, and the damage and cost Bsyarryzy holes that can all microscopic particles suspended in the water trap and the water is clear.
The active charcoal Chemical masks, drinking water treatment and extensive use of the pharmaceutical industry.

The amount of coal covered with silver consumption will vary depending on the circumstances. Active coal produced in different forms, and that Drashkaly such as rubble, tablets and cylinders have been seen. Drfyltrhay active charcoal filtration in aquariums that are used with very low silver content, and form them into small cylinders.

The coal market is available in a wide variety of different quality are produced.
But our advice is to just make products expensive Vghyrchyny, even of good quality, but in this case it is the Iranians can not be trusted to China. Because of this coal is poor due to high or low levels of Ag, may be dangerous for your fish

in addition to the low quality of ground water and little water, and after a while you have a large volume charcoal powder, you will get your Drakvaryvm to collect the fish is difficult, and it may enter the body.

Industrial and semi-industrial water treatment system, activated charcoal, charcoal filter coal purchase of coal Aktyv, Aktyv, is active charcoal, activated charcoal aquarium, aquarium activated carbon, granular activated charcoal, sales of active charcoal

activated carbon filters, activated carbon price, the mask active coal, coal disadvantages of coal Aktyv, Aktyv, active role of coal in the aquarium, the use of active charcoal.