فیلترشنی تحت فشار

دستگاه فيلتر شنی

فیلترشنی را بر اساس نوع گردش آب به چهار دسته تقسیم بندی می کنند که رایج ترین آن در استخر ها، فیلترشنی تحت فشار است  :

1 . فیلترهای شن و ماسه سریع (تحت فشار)

2 . فیلترهای شن و ماسه سریع (گرانشی)

3 . فیلترهای شن و ماسه بالا رونده

4 .  فیلترهای شن و ماسه آرام

فیلترشنی (صافی شنی)  بعنوان اولین مرحله تصفیه در سیستم های تصفیه آب صنعتی جهت حذف ذرات معلق فیزیکی بیولوژیکی موجود در آب تا قطر 50 میکرون می باشد. فیلترهای کربنی معمولاً بعد از فیلترهای شنی در فرآیند تصفیه آب رارمی‌گیرند. فیلترشنی تحت فشار رایج ترین نوع فیلتر مورد استفاده برای استخر ها می باشد که با ایجاد سرعت مناسب برای فیلتراسیون ، تصفیه ای ایده آل را فراهم می سازد. در هنگام تصفیه ، آب کثیف استخر از لوله ورودی وارد فیلتر میشود. فشار پمپ و نیروی جاذبه، آب را از درون شن به سمت پایین هدایت میکند و شن و ماسه های ریز هرگونه آشغال و مواد زائد را از آب استخر میگیرند. در پایین فیلترشنی نازل هایی با سوراخ های بسیار ریز وجود دارد که اجازه عبور شن و ماسه را نخواهند داد اما آب از داخل این نازل ها عبور می کند. در زیر مخزن فیلترشنی، آب تصفیه شده از لوله خروجی خارج می شود. فیلترشنی تحت فشار در اشکال، سایز و جنس های متفاوتی ساخته می شود که رایج ترین آن فیلترشنی عمودی با دو سر عدسی است . قطر استوانه فیلترشنی، ضخامت بدنه فیلتر شنی ضخامت عدسی فوقانی و تحتانی فیلتر شنی تمام در استاندارد ASME مورد بررسی دقیق قرار گرفته اند. عدسی های فوقانی و تحتانی فیلترشنی به روش DOUBLE-DISH ساخته شده که پس از زنگ زدائی از داخل با دو لایه پوشش رنگ اپوکسی و از خارج با یک لایه ضدزنگ و دو لایه رنگ مخصوص رنگ آمیزی میگردد .برای بالا بردن کیفیت فیلتراسیون و عمر فیلترهای تحت فشار میتوان قبل از رنگ زدن، فیلترها را از داخل سندبلاست نمود.فیلترشنی تولیدی گروه صنعتی ناب مجهز به دیفیوزهای گالوانیزه در قسمت فوقانی هستند که آب را برای تصفیه بهتر بر روی بستر شنی روی فیلتر پخش می کنند . همچنین در پایین این فیلترها و زیر آخرین لایه از سیلیس درون آن، استرینرهای برنجی (نازل های برنجی) جهت جمع آوری و عبور آب قرار دارند. در بازار فیلترهایی که از نازل های پلاستیکی استفاده میکنند نیز وجود دارد که این نازل ها کیفیت پایینی نسبت به نوع برنجی دارند و قیمت آن ها تا 100 برابر کمتر از نازل های برنجی میباشد .به یاد داشته باشیم یکی از ارکان انتخاب فیلتر مناسب، داشتن نازل های برنجی است . درون فیلترشنی چهار لایه مختلف از سیلیس با ضریب یکنواختی 35/1 ، با دانه بندی ریز از نوع سنگهای مخصوص و درجه خلوص بالای 95% به شرح زیر وجود دارد :

1  . سیلیس نمره یک از قطر 5/0 میلی متر تا 5/1  میلی متر.

2  .  سیلیس نمره دو  از قطر 2  میلی متر تا 5/3 میلی متر.

3  . سیلیس نمره سه  از قطر 4  میلی متر تا 8 میلی متر.

4 . سیلیس نمره چهار از قطر 8  میلی متر تا 12 میلی متر.

The sand filter is divided into four categories based on the type of water flow are the most common in pools, sand filter under pressure:

1. Rapid sand filters (under pressure)

2. Rapid sand filters (gravitational)

3. Sand filters Climber

4. Slow sand filters

Sand filter (sand filter) as the first step in the treatment of industrial water treatment systems to remove particulate matter 50 microns diameter in water is biological and physical. Sand filters, carbon filters are usually in the process of water treatment Rarmygyrnd. Pressure sand filter is the most common type of filter used for the pool to create the appropriate speed for the filtration, purification provides ideal. During the treatment, the water inlet pipe enters the filter is dirty pool. Pump pressure and gravity, water from the sand, fine sand leads down any debris and waste from the water fall. At the bottom of Fyltrshny nozzle with tiny holes which allow sand, but the water from the nozzle will pass. In the sand filter tank, water is removed from the exhaust pipe. Pressure sand filters in all shapes, sizes and made of different materials, which is the most common vertical sand filter has two lenses. The sand filter cylinder diameter, wall thickness of the lens thickness of the upper and lower sand filter sand filter are all examined in the ASME standard.Pressure filters can be pre-painting, sand filters from the blasting Nmvd.fyltr with galvanized Dyfyvzhhay at the top of the water for better cleaning of the filter bed playing. Also at the bottom of the filter and the last layer of silica in it, Striner Brass (brass nozzles) are used to collect water.brass nozzles. Within the four different layers of silica sand filter Caspian Rshya connection with uniformity 35/1, with special stones fine grain and high purity of 95% are as follows:

1. Silica diameter of 5.0 mm to 5.1 mm and a score.

2. Silica scores of 3.5 mm to 2 mm in diameter.

3. Silica The diameter of 4 mm to 8 mm three.

4. Silica The diameter of 8 mm to 12 mm four.

Water, changing the water filter, sand filter sand filter table, buy a sand filter, sand filter system, filtering the sand Tmn, the sand filter to the aquarium, the filter is sand, sand filter sand filter water treatment Astkhr, fast, Tehran bio sand filters, gravity sand filter, sand filter, household sand filter temperature equipment, the price of the sand filter, sand filter tank