نبودن آب آشامیدنی سالم در زابل

نبودن آب آشامیدنی سالم

حلیمه عالی نماینده مردم زابل ، زهک و هیرمند در مجلس در نطق میان دستور خود در جلسه علنی روز یکشنبه 21 اردیبهشت ضمن برشمردن مشکلاتی از قبیل : بیکاری ، خشکسالی ، بدی آب و هوا و ریزگردها که مردم حوزه انتخابیه اش با آن مواجه هستند ، اظهار داشت : به دلیل فرسودگی شبکه آب شرب ، از آب آشامیدنی سالم محروم هستیم

وی خواستار رسیدگی هرچه سریعتر مسئولین به مشکلات مردم منطقه شد.

Halima High Representative, Zabul, Helmand Zahak and speeches in Parliament on the agenda at a public meeting on Sunday, Persian date Ordibehesht 21 While addressing problems such as unemployment, drought, bad weather and Ryzgrdha faced by the people of his constituency, he the drinking water network due to exhaustion, deprived of safe drinking water

He urged the authorities to immediately address the problems of the region.

Zabul for drinking water and wastewater Water and Wastewater Salm, Zabl, burn water, water purifier, water purifier in Zabl, Shrb, sales representative agency Zabl, purifier water, water purifier dealers in Zabul…