آبهای غیر قابل شرب در هرمزگان

آب غیر قابل شرب

به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈعبدالحمید حمزه پورˈ روز یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب و اشاره به وضعیت خشکسالی هرمزگان ، اظهار داشت: آب های سطحی نیز در این منطقه در برخورد با گنبدهای نمکی کاهش کیفیت داده و غیر قابل شرب می شوند.

وی افت منابع آبی و کیفیت نامطلوب این منابع را از مشکلات این منطقه عنوان کرد و گفت : در این راستا آبشیرین کن ها (دستگاه های تصفیه آب ) تنها راهکار خروج از این بحران است.

حمزه پور با اشاره به تامین آبشرب روستاها در شرق هرمزگان از طریق آب های سطحی و منابع زیرزمینی خاطرنشان کرد:90 درصد تامین منابع آبی استان چاه ها هستند و باتوجه به خشکسالی های اخیر با کمبود آب های سطحی درشرق هرمزگان هم مواجه هستیم.

هرمزگان دارای یک هزارو 800 روستا است که از این تعداد یک هزارو یکصد روستا تحت پوشش شرکت آبفار این استان هستند.

IRNA reporter, Abdul Hamzehpour reporters Sunday while expressing and addressing the drought situation in Tehran, said the water level in the area of dealing with data quality and reduce non-potable salt domes are.

His loss improper water supply and quality problems from these sources as saying the area in the direction of fresh hammer (water purification tablets) the only way out of this crisis.

Hamzehpour referring to villages in East Hormozgan Bshrb supply through surface water and groundwater sources said Kerr
D: 90% of water supply wells and surface water shortages due to the recent drought in east Tehran would face.

In Hormozgan one thousand 800 villages, of which one thousand one hundred village Abfar now covered by the province.