فیلتر کربن فعال گرانول

دانه کربن فعال

فیلتر کربن فعال گرانول بر پایه کربن فعال دانه‌ای (گرانول)  است برای قابل‌استفاده شدن، دانه‌های کربن فعال را در داخل یک پوسته‌ی پر می‌کنند. باعث حذف برخی آلاینده‌های شیمیایی آب مانند کلر و مشتقات آن نظیر تری هالو متان و همچنین باعث شفافیت و از بین رفتن رنگ، بو و طعم نامطبوع آب می‌شود.

زمان تعویض آن به میزان آلاینده‌های شیمیایی و مصرف آب بستگی دارد این کارتریج یک ‌بارمصرف بوده و بعد از انسداد منافذ کربن فعال باید  تعویض گردد. به‌طورمعمول عمر آن را در حالت مصرف عادی شش  الی دوازده ماه در نظر می‌گیرند  ولی درواقع زمان تعویض  آن بستگی به میزان مواد شیمیایی قابل‌حذف توسط کربن فعال به‌خصوص کلر  آب ورودی و مقدار آب عبوری از آن دارد. به‌عنوان پیش ‌تصفیه و همچنین تصفیه اصلی کاربرد دارد. بهتر است قبل از این فیلتر از فیلترپ. پ استفاده گردد تا ذرات فیزیکی آب حذف شود. در یک ‌طرف این کارتریج لاستیک آب ‌بند قرار دارد و در هنگام نصب باید به این امر دقت گردد که لاستیک آب‌بندی به‌طرف بالا (به سمت درب  پوسته یا هوزینگ) قرار گیرد. این فیلتر به‌عنوان فیلتر مرحله دوم  نیز نامیده می‌شود.

Granular activated carbon, granular activated carbon based filter (granules) to be usable,Activated carbon grains into a shell filling.Remove some chemical pollutants from water such as chlorine and its derivatives, such as THMs methane And also transparency and loss of color, odor and unpleasant taste of water.Since switching to the chemical emissions and water consumption depends on the cartridge has a Barmsr fAfter blocking the pores of the activated carbon must be replaced. Life usually six to twelve months in the case of ordinary consumers consider

But it really depends on the amount of chemical substitutions Qablhzf especially chlorinated water by activated carbon and the amount of water passing through it. Pretreatment as well as the main treatment used. Fyltrp better before this filter. The physical particles are used to remove water. On one side of the cartridge rubber seal is
Need to be careful when you install it towards the rubber sealing up
(To the door casing or housing) is. It is also known as second stage filter.

Reverse osmosis, water treatment and industrial wastewater, industrial water treatment methods, water treatment, household water treatment, household water treatment water tek, household water treatment in Karaj, soft water, domestic water treatment, water treatment equipment, household water purifier water tek, Safe water system, water site Safe, Safe water company, the price of water purification soft water, water purification units representing water tek