انواع دستگاه تصفیه آب خانگی

انواع دستگاه تصفیه آب

اغلب در ساختمانهای مسکونی جهت 3 منظور نصب دستگاه تصفیه آب صورت می گیرد:

  1. جهت آشامیدن
  2. جهت شستشو و استحمام

1- تصفیه جهت آشامیدن : آب آشامیدنی از اهمیت بیشتری برخوردار است به همین دلیل اغلب افراد تصفیه آب آشامیدنی خود را نسبت به مصارف دیگر در اولویت قرار می دهند و مایلند آب مصرفیشان که در واقع برای شرب و پخت و پز استفاده می شود بصورت دقیق تصفیه شود. و بهترین وسیله استفاده از دستگاه تصفیه آبی است  که در آشپزخانه و زیر سینک ظرفشویی نصب شده و توسط شیر جداگانه مورد استفاده قرار می گیرد و چون  این دستگاه ها در آشپزخانه و در آخرین نقطه شبکه لوله کشی توزیع آب نصب می شوند امکان آلودگی دوباره در طول مسیر وجود ندارد . 

مرغوبترین روش برای تصفیه آب آشامیدنی به کارگیری از سیستم های اسمز معکوس (RO) می باشد  زیرا این سیستم ازدقت فوق العاده بالایی برخوردار می باشد قیمت آن نسبت به سیستم های دیگر کمی بالاتر بوده و بدلیل سیستم RO آن که کار جداسازی آب را انجام می دهد قسمتی از آب را بعنوان پس آب وارد فاضلاب می کند اگر این دستگاه در ورودی ساختمان جهت تصفیه کل آب مصرفی نصب شود میزان دور ریز آب بالا رفته و به دلیل نیاز به دستگاه بزرگتر هزینه راه اندازی بالاتری دارد. در صورتی که می توان تصفیه ورودی را با دستگاه های ساده تری که ارزانتر بوده و دور ریز آب ندارند انجام داده و برای تصفیه آن بخش کوچکتری از آب که برای شرب و پخت و پز استفاده می شود از دستگاه های دقیقتر مانند دستگاه های RO زیر سینکی در آشپزخانه استفاده نمود.

دستگاه های زیر سینکی در مدل های مختلفی هستند که کارآمدترین آنها عبارتند از :

  1. سه مرحله ای
  2. پنج مرحله ای
  3. شش مرحله ای
  4. هفت مرحله ای

می توان این دستگاه ها را به دو گروه تقسیم بندی کرد :

گروه اول :  دستگاه های 1 تا 4 مرحله ای که می توان به آنها سیستم تصفیه غیر RO یا فیلتراسیون ساده گفت که بسیاری از ذرات معلق و برخی از مواد شیمیایی مانند کلر مازاد را از آب حذف می کنند و برای مکانهایی که کیفیت آب آشامیدنی نسبتا مناسبتری دارند و مشکل سختی آب یا آلودگی باکتریایی ندارند مورد استفاده قرار می گیرند.

گروه دوم : دستگاه های 5 ، 6 و 7 مرحله ای هستند که بدلیل وجود فیلتر ممبران (RO) که دارای دقت بسیار بالا (0.0001 میکرون) می باشد به این دستگاه ها سیستم اسمز معکوس یا RO گفته می شود که از دو کلمه REVERSE OSMOSE گرفته شده است. این دستگاه ها علاوه بر اینکه دارای سیستم فیلتراسیون برای حذف ذرات معلق و مواد شیمیایی مانند کلر مازاد هستند دارای سیستم اسمز معکوس یا فیلتر ممبران می باشند این فیلتر با دقت 0.0001 میکرون توانایی کاهش 95 تا 99  درصد سختی آب و حذف کننده کامل میکروب ها  ( باکتری، کیست، انگل، قارچ، ویروس ) مواد شیمیای ( کود شیمیایی، سموم کشاورزی مانند آرسنیک ) فلزات زیان آور ( سرب و جیوه، یونهای فلزات )، نیترات، مواد سمی دیگر، حذف نمک ( آب شیرین کن ) و املاح محلول میباشد . فیلتر ممبران فیلتر چهارم بوده و فیلتر پنجم این دستگاه ها بعد از مخزن ذخیره آب هر نوع بو و طعم در اثر ماندگاری در مخزن را از بین می برد. در واقع آب بعد از فیلتر 4 به دلیل دقت تصفیه بالا افت فشار پیدا کرده و برای تامین فشار دوباره در مخزن تحت فشار ذخیره می شود. طی این 5 مرحله آب بصورت کامل تصفیه می شود.

گرچه در سیستم های RO توسط 5 فیلتر فوق الذکر آب ورودی بصورت کامل از هر نوع ناخالصی معلق و محلولی تصفیه می شود، ولی در این سیستم ها از فیلترهای دیگری بعنوان فیلترهای 6، 7 و گاها 8 استفاده می شود که باعث بوجود آمدن مدلهای متنوع گشته است. هر کدام از فیلترهای 6، 7 و 8 عملکرد و تاثیرات متفاوتی بر روی آب تصفیه شده خروجی از 5 فیلتر اصلی داشته که با توجه به کیفیت و میزان پارامترهای مختلف آّب ورودی به دستگاه و یا بنا به نیاز مصرف کننده مورد استفاده قرار می گیرند.

2- تصفیه آب جهت شستشو و استحمام : می توان تمام مصارف از جمله شستشو و استحمام را همانند آب آشامیدنی با دستگاه های دقیق انجام داد ولی از آنجا که میزان مصرف آب برای شستشو و استحمام  بسیاربیشتراز مصرف آب شرب است استفاده از یک دستگاه دقیق با حجم تولید بالا هزینه ی بسیاری را می طلبد و چون دردستگاه های تصفیه آب شرب با روشهای دقیق مقداری از آب بعنوان پساب دورریز می شود درنتیجه تصفیه کل آب به این روش میزان مصرف آب را هم بالامی برد.  پس لازم و ضروری نیست که آب شستشو کیفیت بهترین نوع آب آشامیدنی را داشته باشد پس می توان برای این نوع مصارف از روشهای ساده و ارزانتری در ورودی ساختمان استفاده کرد. برای این کار می توان از دستگاه زیر استفاده کرد:

1 – محفظه 20 اینچ جامبو : دارای محفظه ای استوانه ای شکل با درپوش ورودی و خروجی 1 اینچ می باشد که میتوان درون آن فیلترهای مختلف با توجه به نوع  تصفیه قرار داد.

2 – محفظه فیلتر پلی پروپیلن (PP) : اگر مصرف کننده خواستار حذف ذرات شن و ماسه، لجن، گل و لای، زنگ لوله و سایر ذرات معلق تا دقت 5 میکرون باشد میتوان درون این محفظه فیلتر پلی پروپیلن (PP) قرار داد البته این فیلتر در دقتهای 5 ، 10 و 50 میکرون موجود است.

3- فیلتر کربنی : اگر نیازمند حذف مواد شیمیایی مانند کلر مازاد، رنگ، بو و طعم بد آب باشد میتوان از فیلتر کربنی درون این محفظه استفاده نمود .

برای تهیه دستگاه تصفیه آب بصورت دست اول و تعویض فیلتر  و مشاوره در این زمینه می توانید با دفتر مرکزی تماس حاصل کنید.

بعد از سفارش، کارکنان بخش فنی و متخصص ما جهت نصب و راه اندازی دستگاه تصفیه آب خانگی برای منزل و محل کار شما آماده ارائه خدمات می باشند.

شرکت

Often in residential buildings for 3 Install Purifier water purifier takes place:

For drinking
For bath
1. Water for drinking: drinking water is more important which is why most people use drinking water treatment toward other priorities and they want water for drinking and cooking Msrfyshan that in fact the precisely be refined.Along the way there.

The finest methods for drinking water purification system using reverse osmosis (RO) is an ultra-high precision system because it is the price is a little higher than other systems because of its RO system that performs water separation that part of the water as the sewage water. If the device to be installed at the entrances of buildings for purification of drinking water and the waste water due to higher cost of setting up a larger machine. If treatment can be input with simpler devices that were cheaper and do not waste water and purification of water for drinking and cooking smaller part of the use of more devices like the RO devices the sink in the kitchen.

Under the sink devices in various models are the most effective ones are:

Three-stage
Five step
Six step
Seven step
The device can be divided into two groups:

The first group of devices that can be of 1 to 4 stage filtration system other than RO or simple filtration of suspended particles and some said that many chemicals such as chlorine to remove excess water and to locations where drinking water quality is relatively and hard water hardness is not suitable or bacterial contamination are used.

Group II: devices 5, 6 and 7 are due to stage filter membrane (RO), which has a very high accuracy (0.0001 microns) is to these devices or RO reverse osmosis system is said to be that of the word REVERSE OSMOSE is taken. These units are in addition to the filtration system to remove particulate matter and chemicals such as chlorine surplus of reverse osmosis systems or membrane filters. These filters can reduce 95 to 99 percent water hardness 0.0001 micron precision and complete removal of germs ( bacteria, cysts, parasites, fungi, virus), chemicals (fertilizer, pesticides such as arsenic) harmful metals (lead, mercury, metal ions), nitrates, other toxic substances, removes salt (desalination) and is soluble salts . Filter membrane filter was fourth and fifth filter device after any type of smell and taste in the water storage tank eliminates a lasting effect on the reservoir. The water filter 4 after the pressure has high filtration precision and pressure to meet again stored in pressurized tanks. During this 5 stage water purification is complete.

Although the above-mentioned filter water RO systems by 5 completely dissolved and suspended impurities from any kind of treatment, but in this system the other filters as filters 6, 7 and 8 are used sometimes that causes various models has become.

High production volumes and the cost of many demands tract of drinking water treatment methods as waste disposal is the exact amount of water as a result of purification of water in this way also boosts the amount of water consumption. It is not necessary to rinse after drinking water quality is the best it can be for this type of use, simple and cheaper methods used at the entrance of the building. It can be used for the following devices:

1 – 20 inch Jumbo chamber has a cylindrical chamber with inlet and outlet 1 inch cap that can be placed inside the various filters according to the type of treatment.

2 – filter container made of polypropylene (PP): If the consumer wants to remove particles of sand, mud, silt, rust and other particles up to an accuracy of 5 microns tube inside the chamber filter can be made of polypropylene (PP) was, of course, This filter accuracy 5, 10 and 50 micron available.

3. The carbon filter: If you need to remove chemicals such as chlorine surplus, color, smell and taste of water can be used carbon filter inside the chamber.

For supplying water purifier and filter change first hand and advice in this area can contact the central office.

After ordering, technical department and our expert staff for installation of household water purifier for your home and your office is ready to provide services.

pure tec water purifier, resin, the active charcoal, charcoal filter, household water treatment, household water purifier, water purifier home repair, replacement water filter, buy a water purifier, water treatment equipment service, sales of water purifiers, filters pool filtration, filter household water purifier, water treatment system price, installation of water treatment