فیلترهای سختی گیر پلاس

فيلترهای سختی گير پلاس

تنها فیلتر مقاوم در برابر یخ زدگی و قابل نصب در سرمای سی درجه زیر صفر.تنها فیلتر مقاوم در برابر اشعه آفتاب . فیلترهای معمول در برابر اشعه یو وی آفتاب به مرور مقاوم تشان را از دست میدهند و به همین علت مناسب استفاده در فضای باز و بالکن ها نیستند.تنها فیلتر مقاوم در برابر شوک های وارد شده توسط پمپ های تحت فشار و شوک های وارد شده توسط پمپ های تحت فشار و شوک های ناشی از تغییرات شدید فشار شهری . فیلترهای معمول به علت شکننده بودن پیوند مولکولی در برابر این نوع از فشار شکننده بوده و بعضا بعد از شکستن هوزینگ، مصرف کننده را دچار خسارات بسیار زیادی میکنند. اما در هوزینگ های پلاس پیوند مولکولی بسیار مقاوم بوده و در تحمل پذیری بسیار زیادی در برابر فشار دارد.

تنها فیلتر مقاوم در برابر جلبک. در فیلترهای معمول و در هوزینگ های معمول شفاف، تابش نور محیطی باعث بوجود آمدن جلبک میشود و سلامت آب شرب به خطر می افتد. اما در هوزینگ های پلاس به علت ضد نفوذ بودن هوزینگ در برابر اشعه آفتاب بستن جلبک غیر ممکن است.

فیلتر لیما پلاس علاوه بر بدنه بسیار مقاوم در برابر هر نوع فشار استاتیکی، دارای بهترین کیفیت در نوع کریستال های پلی فسفات (سدیم هگزا متازون) بوده و همچنین علاوه بر ضد رسوب آهک بودن، دارای مقاومت بالا در برابر حلا لیت آب و از لحاظ بهداشتی کاملا مطابق با استانداردهای جهانی نیز میباشد.

Plus softener filters:
The filter can be installed only resistant to frost and cold thirty degrees below zero.
Only filtered sunlight resistant. Typical filters against UV rays from the sun gradually lose their resistance and therefore not suitable for use in outdoor areas and balconies.
Only resistant to shocks filtered by the pump pressure and pump pressure shocks and shocks caused by the drastic changes in the urban pressure. Conventional filters due to the fragility of the molecular bond to this kind of pressure are fragile and often break after housing, consumers are experiencing huge losses. The molecular bonds are very resistant plastic housing of the pressure is too much tolerance.
Only filter algae resistant to conventional filters, transparent and regular housing, environmental exposure and the health of drinking water causes algae to be compromised. But housing plus proof of housing due to excessive sun exposure is impossible to close algae.
Lima filter plus highly resistant to any type of body in addition to static pressure, with the best quality crystals of polyphosphate (sodium hexa Mtazvn) and the addition of anti-lime scale, with high resistance to water and the solvent responsibility Health is also fully in line with international standards.

Resin, softener, silica, charcoal filter, water softener, magnetic water softener, magnetic water softener, automatic water softener, softeners, softener resin, magnetic water softener, Installing home water purifier, home water purifier installation, how to install a water treatment system, water treatment system installation, installation of water filter,