خواص اصلی درمانی آب قلیایی

آب یونیزه قلیایی

1:کاهش خطرحملات قلبی و بیماری های قلبی و عروقی

2:کاهش میزان خستگی و رفع خواب آلودگی

3:افزایش آب رسانی به اندام های بدن با تولید خوشه های ریز مولکولی

4:کاهش وزن و تناسب اندام

5:بهبود کارکرد دستگاه گوارش و جلوگیری از سوزش معده

6:کاهش استرس و کاهش کوفتگی و درد عضلانی

7:افزایش ایمنی بدن با افزایش اکسیژن رسانی به سلول های بدن و دفع سموم از بدن

8:افزایش میزان مواد معدنی مفید و پیشگیری از پوکی استخوان

1: Reducing the Risk Attacks Heart and cardiovascular diseases
2. reduce fatigue and eliminate sleepiness
3: increasing the water supply to the organs of the body to produce small molecular clusters
4: Weight Loss and Fitness
5: Improving the functioning of the digestive system and prevent heartburn
6: reduce stress and reduce fatigue and muscle pain
7: immune enhancing and increasing the supply of oxygen to body cells and toxins from the body
8: Increase the amount of useful minerals and prevention of osteoporosis

Soft Water Company, filtered soft water, soft water pricing, water, soft water treatment, water treatment, household water treatment, household water treatment water tek, household water treatment in Karaj, soft water, domestic water filters, water purification systems, water treatment system water water tek, soft water, water purification equipment, water company, Safe, Safe water