روش عملکرد اجزاء مختلف دستگاه تصفیه آب

اجزای دستگاه تصفیه آب

پیش فیلتراسیون (شامل مراحل 1تا 3) :

پروسه پیش فیلتراسیون شامل سه مرحله بوده که جهت آماده سازی آب به واحد اصلی دستگاه (ممبرین) و حذف مواد مضر به ویژه کلر که باعث کاهش کارایی و طول عمر ممبرین می شود , ضروری می باشد .

1-مرحله اول ,فیلتر الیافی آمریکایی : این فیلتر از جنس پلی پروپیلن 100 % خالص فشرده 5 میکرون با پوسته شفاف جهت حذف گل و لای ، شن و ماسه و سایر آلودگی های معلق , می باشد .

فیلتر های مورد استفاده در دستگاه های واترسیف از نوع مرغوب بوده که تفاوت آن با فیلتر های نا مرغوب چینی در کیفیت مواد اولیه و نحوه ساخت , بارز می باشد . ساختار گرادیان فیلتر های این دستگاه به گونه ای است که ذرات درشت تر در قسمت های بیرونی فیلتر و ذرات ریز تر در قسمت های داخلی فیلتر به دام می افتند , به عبارت دیگر تراکم فیلتر از سطح بیرونی به سطح داخلی افزایش می یابد . این گرادیان دانسیته باعث استفاده بهینه از ظرفیت فیلتراسیون می شود .

فیلتر های واترسیف دارای استاندارد های NSF و FDA می باشد .

پوسته شفاف این مرحله زمان تعویض این فیلتر را به سادگی نشان می دهد .

دستگاه تصفیه آب _ فیلتر مرحله اول

2-مرحله دوم ,فیلتر کربن پودری واترسیف : کربن بکار رفته در این فیلتر از جنس پوسته نارگیل با پوسته سفید جهت حذف کلر ، تری هالومتان ها و بیشتر مواد شیمیایی آلی موجود در حشره کش ها و آفت کش ها ,رنگ ، طعم و بوی آب , می باشد .

دستگاه تصفیه آب _ فیلتر مرحله دوم

3-مرحله سوم , فیلتر کربن بلاک آمریکایی : کربن بکار رفته در این فیلتر از جنس پوسته نارگیل با پوسته سفید جهت تکمیل عملکرد مرحله دوم و حذف مواد شیمیایی موجود در آب , می باشد . ساختار خلل و فرج این فیلتر برای حذف بالاترین میزان کلر و مواد سمی در نظر گرفته شده است . این فیلتر شامل دو لایه از جنس پلی پروپیلن جهت پیش تصفیه می باشد .

دستگاه تصفیه آب _ فیلتر مرحله سوم

فیلتر های کربنی مراحل 2 و 3 از جنس پوسته نارگیل (Coconut Shell) با Iodine Number 1100 بوده که دارای استاندارد غذایی می باشند در حالیکه کربن بکار رفته در فیلتر های نا مرغوب از زغال سنگ تهیه می شود که برای سلامتی مضر می باشد .

پوسته های مورد استفاده در مراحل 1 و 2 و 3 از جنس پلی کربنات بوده که بهداشتی , ضد خش و مات شدن و مقاوم در برابر ترک خوردن می باشند . ضمن اینکه دو اورینگ بودن آن ها موجب عدم نشت آب می شود , در حالیکه پوسته های بی کیفیت برای سلامتی مضر می باشند و تک اورینگ بودن آن ها سبب نشت آب می شود .

4-مرحله چهارم , ممبرین : عملکرد غشای ممبرین جهت حذف املاح مضر تا ابعاد 0.001 میکروناز جمله مواد غیر آلی حل شده ، مواد آلی حل شده ، آلاینده های میکروبیولوژیکی از قبیلاندوتوکسین ها ، ویروس ها و باکتری ها و نیترات و نیتریت و فلزات سنگین مانند جیوه , آرسنیک , سرب , روی و… می باشد . ممبرین های با کیفیت بالا دارای استاندارد های NSF , ANSI بوده و املاح و مواد مضر را تا 98 % حذف می کند .

دستگاه تصفیه آب _ مرحله چهارم _ ممبرین

5-مرحله پنجم ,فیلتر کربن خطی : کربن این فیلتر از جنس پوسته نارگیل جهت بهبود طعم ، بو و مزه آب, می باشد .

از آنجا که آب پس از ذخیره در مخزن از این فیلتر عبور می کند , چنانچه آب به مدت طولانی در مخزن مانده و طعم و بوی آن تغییر پیدا کرده باشد با عبور از فیلتر مرحله پنجم تغییرات صورت گرفته بهبود می یابد .

دستگاه تصفیه آب _ فیلتر مرحله پنجم

6-مرحله ششم , فیلتر بیو سرامیک مواد معدنی زرد : جهت تنظیم pH و بهبود طعم و مزه آب .

دستگاه تصفیه آب _ فیلتر مرحله ششم

Before filtration (steps 1 to 3) :

The process consists of three stages: pre-filtration has been used to prepare water
The main unit of the device (membrane) and remove harmful substances, especially chlorine, which reduces efficiency and longevity of the membrane is essential.

1. Firstly, American fiber filter: The filter is made of 100% pure polypropylene compact 5 microns with a clear coat to remove mud, sand and other impurities suspended them.
Vatrsyf filters used in devices of the type that differs from the filter of inferior quality porcelain in quality raw materials and method of construction, is obvious. The density gradient makes optimum use of the filtration capacity.
NSF and FDA standards is Vatrsyf filters.
The time to replace the filter is simply a transparent shell show.

The first stage filter system for water purification?

2. Secondly, Vatrsyf powdered carbon filter, carbon filter made of coconut shell used in the white coat to remove chlorine, THMs and most organic chemicals found in pesticides and insecticides, color, taste and smell water is.
_ Second Stage Water Purifier Filter

3. The third stage, the American block carbon filter, carbon filter made of coconut shell used in the white coat to complete the second stage and remove the chemicals in the water is. The pores of the filter to remove high levels of chlorine and is considered toxic. The filter consists of two layers of polypropylene is used to pre-treatment.
_ Water Purifier Filter, Phase III

Steps 2 and 3 are made of coconut shell carbon filter
(Coconut Shell) with Iodine Number 1100 which has become the standard food
While carbon filters used in the inferior coal is produced that is harmful to health.

Shells used in steps 1, 2 and 3 of polycarbonate, which is hygienic, anti-scratch and are opaque and resistant to cracking. While the O being the cause of the leak, while the shells are harmful to health and the quality of the single O will cause water leakage.

4. The fourth step, the membrane: membrane performance up to 0.001 membrane to remove harmful minerals such Mykrvnaz dissolved inorganic material, dissolved organic matter, microbiological contaminants Qbylandvtvksyn, viruses, bacteria and heavy metals such as nitrates and nitrites mercury, arsenic, lead, zinc and others. Membrane of high quality standards NSF, ANSI and harmful minerals and removes up to 98%.

 _ Fourth stage membrane water treatment system

5. The fifth step, linear carbon filter, carbon filter made of coconut shells to improve the taste, smell and taste of water is.
Since the water stored in the tank after it passes through the filter If water is left in the tank for a long time and it has changed the taste and smell Through fifth stage filter changes are improved.

_ Water Purifier Filter fifth stage

6. The sixth stage, bio ceramic mineral filter Yellow: to adjust pH, and improve the taste of water.
_ Water Purifier Filter sixth stage

Soft water purifier water, soft water prices, representing water, preparation of water, removal of chemicals, filters fifth stage Vatrsyf filters, carbon filters, polypropylene filter, carbon filter, carbon block filter, carbon filter, linear filter carbon powder, pre-filtration process