سیستم اسمز معکوس در تصفیه آب

عملکرد اسمز معکوس

(Reverse Osmosis ( RO

در طول دوران کاری خود تمرکز ویژه ای بر روی این فن آوری داشته و با به کارگیری نیروهای متخصص و مجرب و تجهیزات کامل کارگاهی موفق به اجرای پروژه های بزرگ آب شیرین کن با ظرفیتهای بالا و آب دریای خلیج فارس برای صنایع مختلف از جمله فولاد نفت گاز پتروشیمی و صنایع نیروگاهی به صورت EPC شده است.ارتباط مستقیم و بدون واسطه با معتبر ترین سازندگان تجهیزات از جمله پمپهای فشار بالا ممبران، پروشروسل  و فیلترهای کارتریج موجب شده تا علاوه بر پشتیبانی فنی امکان ارائه پیشنهادهای بهینه به لحاظ فنی و اقتصادی به مشتریان برای این شرکت فراهم گردد.

سیستمهای اسمز معکوس: این سیستمهای با هدف نمک زدایی و خالص سازی انواع آبها با ناخالصی های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد .

اساس کار سیستم های اسمز معکوس عبور آب با فشار و دبی مناسب از روی ممبرین های تعبیه شده در سیستم است شرکت آمادگی دارد تا نسبت به طراحی سیستم های اسمز معکوس با استفاده از نرم افزار های تخصصی و ساخت آنها اقدام نماید.

During his career with particular focus on the technology and the utilization of specialist and experienced and successful workshop equipment to complete large projects with high capacities and seawater desalination Persian Gulf for various industries, including steel, oil gas, petrochemical and power plant as EPC is.

Is directly and immediately with the most prestigious manufacturers including pressure pumps wing membrane, cartridge filters made Peroshervesel and technical support in addition to providing the optimum in terms of technical and economic proposals for the company to be provided to customers.

Reverse osmosis systems: These systems aim to desalination and purification of water with various impurities is used.

By reverse osmosis system through pressure and proper flow of the membrane embedded in the system is ready to Arshia suab relationship to the reverse osmosis system design using specialized software and make them take action.

Pyvrytk water purifier, water purifier Pyvrytk, membrane filters, reverse osmosis water purification, detection of non-standard water treatment, water purification membranes, water culture, water filters, water purification,Dstgah high volume of physical water treatment, purification Dalton water, state water purifier, water purifier GAAP, reverse osmosis, reverse osmosis water purification, reverse osmosis systems